O meslekleri yapanlar çok üzülecek! Hesaplarından her yıl peşin para çekilecek!

Yeni vergi paketi planlaması yapıldı. Gelir vergisi vermeyen kalmayacak! İşte detaylar...

O meslekleri yapanlar çok üzülecek! Hesaplarından her yıl peşin para çekilecek!

Türkiye'de vergi sistemi, yeni düzenlemelerle daha adil ve kapsamlı hale getiriliyor. AKP ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi taslağı tamamlandı ve bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Yaklaşık 60 maddeden oluşacak olan teklif, önemli yenilikler getiriyor.

Vergi paketinin en dikkat çeken maddelerinden biri, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketlere uygulanacak olan asgari %15 kurumlar vergisi. AKP kaynakları, bu düzenlemenin hem küresel şirketleri hem de yerli firmaları kapsayacağını belirtti. Şirketler, vergi teşvikleri, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansa bile en az %15 oranında vergi ödeyecek. Ancak bazı stratejik yatırımlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Bu adım, vergi muafiyetleri ve istisnalar nedeniyle vergi ödemeyen şirketlerin katkısını artırmayı hedefliyor.

Yeni vergi paketinde, doktor, diş hekimi ve mali müşavir gibi bazı meslek grupları için 'asgari gelir vergisi' sistemi getiriliyor. Bu düzenleme, bu meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden peşin vergi alınmasını öngörüyor. AKP kaynakları, yıllardır vergi ödemeyen veya sürekli zarar beyan eden bu meslek gruplarının vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla bu adımın atıldığını belirtti. Belirli bir alt sınır üzerinden alınacak bu vergi, yıl sonunda zarar beyan edilmesi durumunda mahsuplaşmaya tabi tutulacak, ancak alt sınırdaki vergi ödenmeye devam edecek.

vergi paketi

Vergi paketinde yer alan diğer önemli düzenlemeler arasında kripto varlıklardan alınacak işlem vergisi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonlarının gelirlerinden %15 oranında asgari kurumlar vergisi ödenmesi bulunuyor. Ayrıca Kamu-Özel İşbirliği projelerinden elde edilen gelirler üzerinden alınan verginin artırılması ve bazı maden aramalarında uygulanan KDV istisnasının kaldırılması da pakette yer alıyor.

AKP'nin hazırladığı ikinci torba teklif ise tasarruf tedbirlerini içeriyor. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığına kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satış yetkisi verilecek. Ayrıca, vergi daireleri ile defterdarlıkların tek çatı altında toplanması ve tüm illerde vergi dairelerinin kapatılarak, defterdarlık adı altında teşkilatlanması öngörülüyor.

Yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harçlarına da ciddi bir zam yapılması planlanıyor. Mevcut 150 lira olan harcın, 1.000 lira ile 1.750 lira aralığında artırılması öngörülüyor. Bu artışla, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının %0,7’sine denk gelen en az 226 milyar TL'lik ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Yeni vergi paketiyle Türkiye, vergi adaletini sağlamayı ve vergi kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi destekleyici düzenlemeler yaparak kamu gelirlerini artırmak da amaçlanıyor. Bu kapsamda getirilen değişiklikler, meslek gruplarından şirketlere kadar geniş bir yelpazede etkili olacak. Vergi sisteminde yapılacak bu köklü değişikliklerin, ekonomik dengeleri koruma ve güçlendirme yönünde önemli katkılar sağlaması bekleniyor.