Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Karar! ' O Parayı İş Yeri Vermek Zorunda'

 Yargıtay 22. Hukuk dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle ilişkili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zounlu olduğuna hükmederken, kararda istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceği vurgulandı.

Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Karar! ' O Parayı İş Yeri Vermek Zorunda'

Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Karar!  ' O Parayı İş Yeri Vermek Zorunda'

Yargıtay 22. Hukuk dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle ilişkili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zounlu olduğuna hükmederken, kararda istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceği vurgulandı.

2 İş Mahkemesine başvuru yapan bir vatandaş, iş akdinin haksız nedenle sonlandırıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte senelik izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarını iş yerinden talep etti. Mahkeme, toplanan delil ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kararına karar verirken, karar, davalı avukatı tarafından temyiz edildi.

Yargıtay'a taşınan davada ise 22. Hukuk dairesi emsal niteliğinde bir karar aldı. Yargıtay kararında, 4857 sayılı İş kanunun 59. maddesi hatırlatılarak, herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceğini bildirdi. Kararda, "Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür" ifadeleri yer alırken, yargıtay kararının ardından, yıllık izin ücretini  işçi alabilecek.