Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Taşeron Yazısı

Kadroya geçen taşeron işçilerle ilgili önemli karar ! İlave tediye ödemeleri önümüzdeki Aralık ayında yapılacak. Tediye ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığı'ndan önemli yazı geldi.

Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Taşeron Yazısı

Kadroya geçen taşeron işçilerle ilgili önemli karar.

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin ilk taksidi geçtiğimiz aylarda yapıldı. Tediyenin diğer taksidi Aralık ayında yapılacak. Tediye ödemeleri hakkında belediye taşeron işçileri için önemli bir karar var.

Kadroya geçen tüm taşeron işçiler tediye ödemesi alırken belediyelerin bünyesindeki şirketlerde çalışan ve kadroya geçen işçiler ilave tediye ödemelerinden faydalanmıyor.

Konu ile ilgili , 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanun'la 6212 Sayılı Kanun'un 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1. ve Ek 2. maddesi şu şekilde;

"Madde 1 - Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır."

"Ek Madde 2 - 6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile en çok dört, münhasıran yer altında çalışan işçilere en çok beş ikramiye ödenebilir"

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı ikinci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"2. İktisadi devlet teşekkülü "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür"

Siz de bu konu hakkındaki talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yapabilirsiniz.

TAŞERON HABERLERİNDEN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

Android uygulamamızı ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

İOS uygulamasını ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  |  ANKARA