Maher Yatırım Holding CEO’su Uluçeçen: “Sigortacılık sektörünün büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmeliyiz”

Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen, bankaların Mart 2021 itibarıyla yönettikleri bilanço varlıklarının sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı olduğunu belirterek, “Sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmek temel hedefimiz olmalı” dedi.

Maher Yatırım Holding CEO’su Uluçeçen: “Sigortacılık sektörünün büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmeliyiz”

Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen, bankaların Mart 2021 itibarıyla yönettikleri bilanço varlıklarının sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı olduğunu belirterek, “Sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmek temel hedefimiz olmalı” dedi.

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın bağlı olduğu Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Türkiye’deki hayat, hayat dışı, emeklilik ve reasürans şirketlerinin tamamının toplam varlıklarının 2021 yılı Mart sonu itibarıyla yaklaşık 318 milyar TL olduğunu aktararak, bankaların toplam varlıklarının ise yaklaşık 6.5 trilyon TL olduğunu ifade etti. Bankaların Mart 2021 itibarıyla yönettikleri bilanço varlıklarının sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı olduğunu vurgulayan Uluçeçen, “Bu veri, ülkemizde sigortacılığın ne kadar küçük kaldığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Sayın bakanımızın da işaret ettiği gibi bu dengesizliği düzeltmemiz gerekiyor. Sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmek temel hedefimiz olmalı. Bu hedefe ulaşabilmemiz için öncelikli olarak sigorta ürün gamını genişletmeliyiz. Mesela kefalet sigortaları, alacak sigortaları ve bina tamamlama sigortalarında çok büyük bir potansiyel görüyoruz” dedi.

Sigorta şirketlerinin en büyük sorununun sigortacılıkta dar bir çerçeve içine sıkışmak olduğunu aktaran Levent Uluçeçen, şöyle devam etti:

“Bizim için sigortacılık hiçbir zaman sadece risk transferi olmadı. Biz her zaman sigortacılıkta underwriting kadar yatırım yönetiminin de önemli olduğunu düşündük. Şimdi de yatırımlarımızı finans sektörüne yönlendirme kararı aldık. Maher Sigorta Grubu son yıllarda gerçekleştirdiği atılım ile finansal sigortalar alanında sektöre liderlik etti ve know-how oluşturdu. Şimdi bu birikimi finans sektöründe kullanmak istiyoruz.”

Türkiye’nin en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olması gerektiğini belirten Uluçeçen, Türkiye’nin şartları göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşüm için en gerçekçi yöntemin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olduğunu aktardı. Hak sahipleri ile yüklenicilerin arasındaki güveni sağlayacak tek sektörün sigortacılık sektörü olduğunu vurgulayan Levent Uluçeçen, “Kentsel dönüşüm projeleri hem arsa sahipleri hem de yükleniciler açısından riskler taşımakta. Sigorta şirketlerinin devreye girmesi ile riskler doğru bir şekilde yönetilebilecektir. Ayrıca bu projelerin finansmanı açısından da sigorta şirketlerinin sağladığı güvenli ortamı kolaylaştırıcı bir faktör olarak yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

Hayat dışı sigortacılık sektöründe Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile toplamda yaklaşık 3 buçuk milyar liralık varlık yönettiklerinin altını çizen Uluçeçen, şunları kaydetti:

“Maher Sigorta Grubu olarak yatırım portföyümüzü daha aktif yönetmek istiyoruz. Bu bakımdan kısa vadeli hedefimiz bir finansman şirketi yatırımı ile finans sektörüne doğrudan girmek. Böylece sigortacılığın verdiği piyasa bilgisi, risk yönetimi uzmanlığı ve bilanço büyüklüğü ile finans sektörünün sunduğu fırsatlardan daha etkin bir şekilde yararlanmak istiyoruz. En önemlisi de kentsel dönüşüm gibi büyük projelerde sigortacılığın yanında finansman ürünleri de sunarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyünü hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon ile orta vadede bakanımızın öngördüğü şekilde bankalarla kıyaslanabilecek varlık büyüklüklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz.”