Maaş Zamları İle İlgili Milyonları İlgilendiren Yeni Karar

Eski Danıştay hakimi Önder Tekin ile iş güvenliği uzmanı Bedri Tekin'in Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı ve düzenleyici ileri işlem oranı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava istinafa taşındı.

Maaş Zamları İle İlgili Milyonları İlgilendiren Yeni Karar

Eski Danıştay hakimi Önder Tekin, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 senesinin Temmuz, Ağustos, Eylül Ekim, Kasım ve aralık ayları içerisinde açıklamış olduğu tüketici fiyat endeksi oranlarının iptal işlemi ile Danıştay’da dava açmıştı. Tekin'in kardeşi olan iş güvenliği uzmanı Önder Tekin de davaya müdahil olmuştu. 

Tekin yazmış olduğu dava dilekçesinde TÜİK verilerinin düzenleyici ileri bir işlem olduğunu ve bu verilerin gerçekleri ile alakasının olmaması sebebiyle emekli maaşındaki artış oranlarının düşük kaldığını dile getirilmesi onuncu dairesi ise kendi görev alanına girmediği gerekçesiyle dosyayı ileri mahkemesine göndermişti. Ankara 18. Daire Mahkemesi ise davanın reddine karar vermişti.

Maaş Artışına Doğrudan Etkisi Yok
Kararım gerekçesinde ise davacı tarafından açıklanan enflasyon artış verilerinin doğrudan maaşa etki yaptığı ileri sürülmüş ve böylece davacının maaşının tabii olduğu mevzuat hükümleri gereğince hesaplandığı, hesaplama işlemleri yapılırken ise davalı idare tarafından açıklanan enflasyon artış oranlarının maaş hesabında dikkate alınacağına yönelik bir hüküm bulunmadığı sonucuna varılmıştır şeklinde hüküm bildirilmişti.

Karar İstinaf Taşındı
Mahkemenin vermiş olduğu ret kararı ise istinafa taşındı. Davaya müdahil olan Bedri Tekin, yazdığı İstinaf dilekçesinde milyonlarca vatandaşı yoksullaştıran bir tüketici fiyat endeksi artışı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;


“Bu kararı veren veya bu kararı onaylayacak olan yargıçların aylıklarında TÜİK enflasyon oranı doğrultusunda artışlar yapıldı. 
Yargıçların aylıklarının artırılmasında doğrudan bir şekilde dikkate alınan Türkiye İstatistik Kurumu idari işlemi, aynı yargıçlar tarafından kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem olarak görülmedi. Bu durum ise çelişki yaratan bir durumdur. Gerek olacak ayı içerisinde gerekse de Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu açıklanması doğrusunda aylıkları arttırılan yargıçlar vermiş oldukları kararlar ile uyumlu olması açısından banka hesaplarına yatan bu farkları iade edecekler mi?”

Dedi.