Lise ve üniversite öğrencilerinin talihi döndü! O tarihe kadar başvurana burs verilecek

Paraya sıkışan öğrencilere müjde! O vakıf tam 9 ay boyunca burs bağlayacak! İşte burs kazanmak için yapmanız gerekenler...

Lise ve üniversite öğrencilerinin talihi döndü! O tarihe kadar başvurana burs verilecek

Eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için sevindirici bir haber var! Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla yeni burs başvuru sürecini duyurdu. Vakıf, geleceğin liderlerini desteklemeye ve eğitimlerine katkıda bulunmaya hazır.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın burs başvuru koşulları oldukça net ve katıdır. İlk olarak, burs almak isteyen öğrencilerin kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamış olmaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrenciler, iş hayatında herhangi bir gelire sahip olmamalıdır.

İkinci olarak, başvuran öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları beklenmektedir. Başvurular için belirli başarı koşulları bulunmaktadır. Örneğin, yüksek lisans öğrencileri için, lisans not ortalamaları en az 3 (100'lük sistemde en az 75) olmalıdır. Ara sınıflardaki öğrenciler ise başarısız dersi olmamalı, genel başarı ortalamaları en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olmalı ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmalıdır. 

Bu burs programı sadece maddi bir destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vicdani bir yükümlülüğü de beraberinde getiriyor. Öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV'ye maddi katkıda bulunmayı, en az bir Türk genç öğrenciye YEKV aracılığıyla burs vermeyi, YEKV'ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV'nin tanıtımını üstlenmeyi ve gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ediyor.

öğrenciye burs veren kurumlar yekv

Vakfın web sitesinden temin edilecek "YEKV Burs Başvuru Formu"na başvurmanız gerekiyor.

Başvuru formunda öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belge ile yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunuzu gösteren öğrenci belgelerini eklemeniz gerekiyor.

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği gerekmekte.

Ara sınıflardaki öğrenciler, öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemeliler. Ayrıca hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge gerekmekte.

Tüm öğrencilerin yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği, öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi, disiplin durumunu gösterir resmi belge, adli sicil kaydı dökümü, okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi, nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir) gibi belgeler gerekmekte.

öğrenciye burs veren kurumlar yekv

Vakıf web sitesinden "YEKV Burs Başvuru Formu"nu doldurmanız gerekiyor.

Formda aldığınız dersler, notlar, başarı ortalamasını ve yüksek lisans kabul/kaydınızı gösteren belgeleri ekleyin. Yeni kayıt yaptıranlar için YKS sonuç belgesi de gerekir. Ara sınıflardakiler not dökümü (transkript), 1. sınıfa geçişi gösteren belge sunmalıdır. YKS belgesi ve kardeşi olanların okuldan öğrenci belgesi, adresini doğrulayan nüfus belgesi istenir. Ailenin gelirini gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir vergisi, emekli maaşı vs) istenir. Tarım/hayvancılık yapan aileler gelir durumunu, tapu bilgilerini ve araçlarını belgelemelidir. Diğer geçim kaynakları da bildirilmelidir. Risk merkezi raporu da hem annenin hem babanın adına alınmalıdır. Mülakat tarihi mail ile bildirilecek, kabul edilenler formun çıktısını imzalayıp belgeleri vakfa gönderecek.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı bursu

Ayrıca, burs başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, başvuru formu ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulmasıdır. Başvuru formuna eklenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yapmadan önce gerekli belgelerin tamamlanması ve eksiksiz bir şekilde sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Unutmayın ki burs programına hak kazanmak için bu şartlara dikkat etmek gereklidir.

Başvurular sonucunda burs kazanan adaylara maddi destek, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından itibaren en geç bir ay içinde ödenmeye başlar. Burslar, genellikle bir öğretim dönemi boyunca Ekim ayından Haziran ayına kadar (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak önemli bir nokta, evrakların gecikmesi nedeniyle bursun yeni yılın başlamasına denk gelmesi durumunda, geriye dönük ödeme yapılmadığıdır. Bu nedenle başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması büyük bir önem taşır.