Küçük borç yapılandırma limitleri artırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan duyuruda, finans sektörüne yönelik küçük boyutlu borçlar için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçevesi kapsamında yeniden yapılandırma limitlerinin 25 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi.

Küçük borç yapılandırma limitleri artırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan duyuruda, finans sektörüne yönelik küçük boyutlu borçlar için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçevesi kapsamında yeniden yapılandırma limitlerinin 25 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) finans sektöründeki borç yapılandırmasına ilişkin yaptığı duyuruda, ‘’Yeniden yapılandırma konusunda alternatif seçenekler sunmak için vade, ödemesiz dönem, faiz oranı parametreleri güncellendi. Değişiklikler rekabet kurulu onayına tabidir. Bir başka deyişle; 100 milyon lira altındaki borçlar, küçük borç olarak tanımlanacak ve buna ilişkin yapılandırma kurallarına tabi olacak. Vade, ödemesiz dönem ve faiz parametreleri ise yapılan fizibiliteye göre belirlenecek ve buna göre uygulanacaktır’’ açıklamalarına yer verildi.

TBB tarafından revize edilen Temmuz 2021 Çerçeve Anlaşmaya göre, vade ve ödemesiz dönem şu şekilde açıklandı; "12 aya kadar anapara ve faizsiz dönem olması durumunda en fazla 60 ay, sadece faiz ödemesi ile maksimum 24 ay olması durumunda maksimum vade 84 ay, maksimum 6 aya kadar olan anapara ve faizsiz vadeye ek olarak, sadece faiz ödemeli 18 aya kadar olan vadelerde maksimum 72 ay vade verilebilmektedir"

Faiz oranlarına ilişkin ise "Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilir. Sabit faiz durumunda, mevcut koşullar ve müşteriler bazında belirlenen oran dikkate alınacaktır. 36 ayı aşan bir vade verilmesi durumunda faiz oranı değişken olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Değişken faiz oranı ile ilgili olarak ise ‘’2 yıla kadar vadeli işlemler için TLREF+1, 2-5 yıla kadar vadeli işlemler için TLREF+2, 5 yıl üzeri vadeli işlemler için TLREF+3, TLREF 3 ayda bir güncellenecek’’