Kredi Çekmeyi Düşünenler Dikkat! Kredilerde Yeni Taksit Sayısı Belli Oldu

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi Çekmeyi Düşünenler Dikkat! Kredilerde Yeni Taksit Sayısı Belli Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin 15 Ağustos 2018 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe göre bundan sonra bankalar tüketici kredilerinde 36 ay vadenin üzerine çıkamayacaklar.  Taşıt kredilerinde taksit sayısı 48 , cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredi taksit vadesiyse 6 ayı geçemeyecek.  

İlgili Yönetmelik Aşağıdaki Gibidir : 


BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına Kralbet ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi otuz altı ayı aşamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.