KİT Taşeronlarına Kadro Çalışmalarında Son Durum Ne?

Taşeron işçilerden KİT kurumlarında çalışanlar, düzenlemeye dahil edilmemiş ve kadroya alınmamıştı. Ancak geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan karar ile bu işçilerin de kadroya geçmesinin önü açılmıştı. Peki bu düzenlemede son durum ne?

KİT Taşeronlarına Kadro Çalışmalarında Son Durum Ne?

AK Parti hükümeti, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde bulunan 80 bin taşeron işçiyi sınavla kadroya alacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından merak edilen konu, bu mesele hakkında bir çalışma başlatıldı mı? Başladıysa o çalışmalar ne aşamada? Bu sorular DİSK tarafından hükümete yönlendirildi. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında, “KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro” adı altında çıkarılan düzenlemenin yaratacağı mağduriyete dikkat çekerek “Kararname kriterleri karşılamaları halinde bütün taşeron işçilerin kadroya alınmasını emretmiyor, bunun yerine ‘İstihdam edilebilirler’ ifadesini kullanıyor” diyerek tüm taşeronların ayrımsız şekilde kadroya alınması gerektiğine yer verdi.

Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, 30 Haziran 'da Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren söz konusu düzenlemeyi hatırlatarak, “Yapılan düzenleme gecikmiş ve yeni sorunlara yol açacak nitelikte olup taşeron işçiler için yeni mağduriyetler yaratacaktır” dedi.

Çerkezoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Konfederasyonumuz DİSK taşeron işçilerin kadroya alınması sırasında hiçbir ayrım yapılmamasını savunmuş ve kamuya alınan bütün taşeron işçilerin ayrımsız kadroya alınmasını talep etmişti. Ancak hükümet bu uyarılara kulak asmamış ve KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere on binlerce taşeron işçisi kadro dışı kalmıştı. KİT’lerde çalışan taşeron işçilere dönük yeni Bakanlar Kurulu kararnamesi ciddi sorunlar içermektedir. Öncelikle vurgulamak gerekir ki bu kararname KİT’lerde çalışan 80 bin civarındaki taşeron işçiyi ilgilendirmekte olup, kadro alamayan ve sayıları on binlerle ifade edilen diğer mağdur taşeron işçilerin sorunlarına çözüm getirmemiştir.”

Son kararın Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nda olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, ağır kriterlere de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kararname ile kadro için 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl ‘kesintisiz’ ilgili KİT ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam ediyor olmak şartı getirildi. (Yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç.) Ancak bu kriterin taşeron işçiler tarafından karşılanması oldukça zor. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin sürekli çalışamamaları, işe giriş çıkışlar ve boşluklar nedeniyle bu kriteri karşılamada büyük zorluk yaşayacaklar.

KİT’lerdeki taşeron işçilerden aranan şartlardan bir diğeri Devlet Memurları Yasası’ndaki memuriyet için aranan şartları yerine getirmeleri. Bu şartlar içinde güvenlik soruşturması da yer alıyor.

Kadroya alınacak işçilerden daha önceki kadro uygulamasında olduğu gibi açtıkları davalardan feragat etmeleri de istenecek.

KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için daha önce kadroya alınan taşeron işçiler için Youwin aranan koşullar neredeyse aynen isteniyor. Bu nedenle yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. İşçilerin önemli bir bölümü yine kadro dışı kalacak; sayı sınırı, sınav, güvenlik soruşturması gibi yöntemlerle işçilerin önemli bir bölümü elenebilecek.”

KİTLERE KADRO, TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNU VE DİĞER TÜM HABERLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

Kamubulteni.com | Ankara