KDV İadelerinde Yeni Karar Alındı

KDV iadelerinin 6 aylık dönem itibariyle nakit bir şekilde alınabilmesinin önü açılıyor.

KDV İadelerinde Yeni Karar Alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına yönelik tebliğ, resmi gazetede yayınlanarak ilan edildi. 

Tebliğ ile beraber temel gıda maddelerinde KDV oranının %1'e düşürülmesi sebebiyle mükellefler üzerindeki parasal yükünün azaltılması amacı doğrultusunda mükellefler tarafından katma değer vergisi (KDV) iadesinin yılı içerisinde nakit bir şekilde alınabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Böylelikle daha önce yılı içerisinde mahsuben, ertesi yıl ise nakden ya da mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili senesinde de 6 aylık dönem itibariyle nakit bir şekilde alınabilmesinin öne açıldı.


Teminat Şeklinde Kabul Edilecek

Sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve koşulsuz kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat şeklinde kabul edilebilmesi sağlandı. KDV'den istisna bir şekilde işlem yapan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak kendi lehlerine ortaya çıkan kur farklarının KDV iade hesabında nasıl ve ne şekilde dikkate alınacağı hususuna yönelik açıklama yapılarak KDV iadesi yapıldıktan sonra meydana gelen kur farklarına yönelik mükelleflere hesabında değişiklik yapmama kolaylığı sağlandı.