Kadroya Geçen Taşeron İşçilerle İlgili Soru Önergesi TBMM'de

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Kadroya geçen taşeron işçilerin özlük hakları, statü, maaşları ve sendikal haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılıp yapılmayacağını sordu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin tamamını ilgilendiren soru önergesinin tam metni kamubulteni.com adresinde.

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerle İlgili Soru Önergesi TBMM'de

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerle İlgili Soru Önergesi TBMM'de

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Kadroya geçen taşeron işçilerin özlük hakları, statü, maaşları ve sendikal haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılıp yapılmayacağını sordu. Trabzon Milletvekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması için soru önergesi teslim etti.

Örs'ün TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı: 

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı KHK ile 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçilere kadro verilmesi son derece doğru, önemli ve desteklediğimiz bir gelişmedir. Buna karşılık kadroya alınan işçilerin haklı taleplerine karşılık devletin “kadroyu verdik, daha ne istiyorsunuz?“ şeklindeki bir yaklaşımla duyarsız kalması doğru değildir. 

696 Sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D kadrolu çalışanlarımızın özlük hakları, statüleri, maaşları ve maaş artışlarındaki düzensizlik, sendikal hakları, aile birliğinin korunması adına görevlendirme ve tayin haklarının, toplu iş sözleşmesine dâhil edilmeleri hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Bu çerçevede;

  • Kadroya alınan çalışanların maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa uygulama takvimi ne olacaktır? Çalışmanız yoksa yapılması için bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?
  • Kadroya alınan çalışanların aile birliğinin korunması adına naklen tayin ve görevlendirme işlemlerinin objektif kriterlere dayalı bir düzenleme çalışmanız var mıdır? Varsa bu düzenleme ne zaman hayata geçirilecektir? Düzenleme çalışmanız yoksa yapmayı düşünüyor musunuz?
  • Kadroya alınan çalışanların sendika ve toplu sözleşme haklarını düzenleyen bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne zaman uygulanacaktır? Yoksa ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?
  • Kadroya alınan çalışanların istifa, ölüm, emeklilik ve başka nedenlerle kadrolarının boşalması halinde kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için eksilen personelin yerine hangi usul ve esaslara göre atama veya görevlendirme yapılacaktır? Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
  • Sadece taşeron firmada çalışmakta iken kadroya alınan personeli kapsayan ve konuyla ilgili bütün sorunlara köklü bir çözüm getirecek kapsamlı bir kanun çıkarmayı düşünüyor musunuz?