İşi, sigortası olmayan kadınlara ayda 3.750 TL maaş fırsatı! e-Devlet'ten başvurmayı unutmayın

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bu haber sizin için sakın kaçırmayın! Hükümet duyurdu o kişilere para yatırılacak! Detaylar haberimizde.

İşi, sigortası olmayan kadınlara ayda 3.750 TL maaş fırsatı! e-Devlet'ten başvurmayı unutmayın

Hükümet, eşi vefat etmiş kadınlara sosyal yardım programları sağlıyor ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin önemini vurguluyor. Bu programın amacı dullara, yetimlere ve maddi sıkıntı yaşayan kadınlara yardımcı olmaktır. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HÜKÜMET DESTEK ÖDEMELERİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye'de kadınlara birçok alanda destek verilmektedir. Finansal destek, izin ve kolay emeklilik gibi birçok imkânlar bulunmaktadır. Belirli koşulları sağlayan kadınlara aylık 3 bin 750 lira ödenecek. Dul ve yetim maaşları ödemeleri vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanır. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Zam ile beraber %50 oranında hisse alan dul maaşı 3 bin 750 TL, %75 alanların maaşı ise 5 bin 625 TL'ye arttırıldı. Ölüm maaşının yakınına bağlanabilmesi için belirli koşullar bulunmaktadır. En az bin sekiz yüz gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm yardımları bildirilmişse veya 4/1(a) sigortalıları için toplam en az dokuz yüz gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigorta primini bildirirse ölüm aylığı ödenecek. Peki ölüm maaşı kime bağlanmaktadır? Ölüm maaşı, ölen kişinin eşine, çocuklarına ya da anne ve babasına bağlanmaktadır. Ölen kişinin eşine maaş bağlanması için aralarında yasal evlilik olması koşulu bulunmaktadır. Eğer dul eşin çocuğu yoksa %50'si çocuğu varsa da %75'i verilmektedir. Vefat eden sigortalının çocuğunun aylık alabilmesi için çocuğun cinsiyeti, yaşı, engellilik durumu, eğitim durumu, medeni durumu gibi kriterlerin bulunması gerekmektedir. Ölüm aylığının hak sahibi çocuklara ödenmesine ilişkin koşullar aşağıda açıklanmış olup, 21 Mart 2018 tarih ve 7103 sayılı Kanunla hak sahibi çocuklara yönelik yeni hükümler getirilmiştir. Dolayısıyla 27 Mart 2018 tarihinde ölüm aylığına başvuran çocuklar, 1 Nisan-(a) kapsamına giren çocukları da kapsamaktadır. Emekli maaşınızı 18 yaşına kadar, üniversite ve üzeri eğitiminiz varsa 20 yaşına, yükseköğrenim diplomanız varsa 25 yaşına kadar alabilirsiniz. Aylık alırken 4/1-(a) kapsamında zorunlu sigorta kapsamındaki bir işte çalışan hak sahibi çocuğun, kanunda öngörülen yaş ve öğrencilik durumu geçerli olduğu sürece aldığı maaş kesilmeyecek. Erkek çocuklarında ölüm maaşı alabilmelerinde evli olsun ya da olmasın, erkek çocuk yükseköğrenim yapmışsa 25 yaşını, ortaöğretim yapmışsa 20 yaşını, herhangi bir eğitim kurumunda okumazlarsa 18 yaşını doldurmamış olması, Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (e) bendi hariç, herhangi bir yabancı yasa veya tüzük uyarınca çalışamazsınız veya kendi sigortası olmaması gerekmektedir. 

Hükümet Destek Ödemelerine Devam Ediyor

Kız çocuklarında ise Kanun'un 5. maddesinin ilk (a), (b) ve (e) bentleri dışında, başka herhangi bir ülkenin kanunları veya kanunları çerçevesinde faaliyet göstermemeleri ve kendi sigortanıza dayalı herhangi bir gelirinizin ya da emekli maaşınızın olmaması, evli ya da evli olmamanız, ancak daha sonra boşanmış ya da dul kalmanız gerekmektedir. Kız çocuğunun ölüm aylığı alabilmesi için herhangi bir yaş veya eğitim şartı aranmamaktadır. Kurum Sağlık Kurulunca belirlenen çalışma kapasitesinin en az yüzde 60'ını kaybetmiş engelli çocuklar da evli olup olmamalarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine bakılmaksızın ölüm aylığı alabiliyor. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ölen sigortalının anne ve/veya babasının da ölüm aylığı alabilmesi için belirli kriterler bulunmaktadır. Anne veya babanın 65 yaşının altında olması halinde, öncelikle ölen sigortalının hak sahibi eşi ve çocuklarından kalan payın bulunması gerekir. Ayrıca anne ve/veya babanın gelirinin ve her türlü kazancının net asgari ücretten az olması gerekmektedir. Maaşın kesilme durumu da bulunmaktadır. Eğer dul eş T.C. vatandaşlığından çıkarsa, evlenirse ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa ölüm maaşı kesilmektedir. Aynı şekilde kız ve erkek çocuğu da T.C vatandaşlığından çıkarsa, evlenirse, sigortalı bir işte çalışırsa ya da erkek çocuk eğitim süresini doldurursa maaş kesilmektedir. Engelli çocukta ise T.C. vatandaşlığından çıkarsa, evlenirse ya da sigortalı bir işte çalışırsa maaşı kesilir.