Herkes Bu Alternatifleri Merak Ediyor, Erken Emekli Olmak İçin Az Bilinen Detaylar!

Erken emeklilik şartları bütün çalışanların merak ettikleri hususların başında yer alıyor. Normal koşullarda çalışan vatandaşların emekli olabilmeleri açısından sigorta başlangıç tarihi, prim ödemesi, cinsiyet, yaş ile hizmet süresine yönelik bilgiler dikkate alınmaktadır. Fakat bazı durumlarda erken emeklilik açısından bu koşullar değişiklik gösterebiliyor. İşte erken emekli olmak amacıyla herkesin merak ettiği o detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Herkes Bu Alternatifleri Merak Ediyor, Erken Emekli Olmak İçin Az Bilinen Detaylar!

Emeklilik için gerekli olan prim ödemesi ile sigortalılık süresi yaşın doldurulması şart. Ödenmesi gereken prim ile yaş koşulu, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. Diğer taraftan hangi kurumdan daha çok prim ödenmesi gerçekleştirildiği de önemli. SSK, Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi tayin edecektir. Sistem çok karmaşık gibi görünüyor olsa da fırsatlar da sunuyor. Ancak bunlar, çok fazla bilinmiyor. İşte bütün çalışan vatandaşları ilgilendiren erken emeklilik için detaylar...

Sigortalı Çalışan Anneler
 Sosyal güvenlik sistemi özellikle de kadınlara yönelik çok önemli ayrıcalıklar sunuyor. Bunlardan biri ise her çocuk için borçlanma hakkı olarak biliniyor. Bu avantaj, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylelikle yaşı ve yeri dolmuş fakat primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa eğer 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek koşul, çocukların sigortadan yani stajyerlik sigortası da dahil olmak üzere sonra doğmuş olması gerekiyor. Kadın erkek emeklilik açısından bu sene borçlanma yapacak olursa; bir çocuk için 720 prim günü üzerinden en düşük 49.697 liraya, 2 çocuk açısından baktığımızda 1440 gün üzerinden 99.394 lira ve 3 çocuk için baktığımızda ise 2160 gün üzerinden 149 bin 91 lira ödeyerek borçlanacak.

Engeli Çocuğu Bulunanlar 
Bir başkasının bakımına muhtaç engeli çocuğuna bakan anneler açısından erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Annenin 1 Ekim 2008 tarihi sonrasında prim gününün ¼’ü yani %25 kadar bir süre, toplam primlerine ekleniyor. Buna ilave edilecek prim ve, yaş şartından da düşülüyor.

1-2 Yıl Öne Çekmek Mümkün
Erkekler için sunulan en önemli avantajlardan birisi ise askerlik süresinin borçlanarak kısaltılmasıdır. Eğer ki sigortalı bir işe girmeden önce askerlik yapılmış ise, daha sonra askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihi askerlik süresi kadar geri çekilebiliyor ve böylece borçlanma yapılan süreler emeklilik primine ekleniyor. Sosyal güvenlik kurumunda yıllara göre kademe olduğundan, Borçlanma ile geri çekilin sigorta başlangıç tarihi sayesinde 1-2 yıl daha erken emekli olunması mümkündür. Bunu sosyal güvenlik kurumuna sorup öğrenmeniz de mümkündür. 1 yıllık askerlik borçlanması bugün 24.848 lira olarak hesaplanmıştır.

Vergide İndirim
Kanuni çalışmalar, çalışma gücünü kaybetmiş ve devamlı rahatsızlığı ya da engelli bulunan vatandaşları erken emeklilik avantajı sağlıyor. Bunlardan biri olan engelli emeklik, doğuştan meydana gelmiş engellilik ya da rahatsızlık neticesinde aranan vergi indirimi sonrasında hak ediliyor. Burada da en az %40 oranında iş görme kaybının olması gerekiyor. 15 yıl 3.600 günden başlamak suretiyle işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süre ile emekli olunabiliyor.


İş Gününde Kayıp
Çalışırken meydana gelen sağlık problemleri veya iş kazası neticesinde çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumundan sağlık raporu almak suretiyle 'malulen emekli' olabiliyor. Bu nedenle en az 1800 gün prim yeteri olmaktadır. Epilepsi, kanser ya da demans gibi hastalıklar bu kapsamda değerlendiriliyor.


Yıpranma Hakkı
Erken emekliliği mümkün kılan yöntemlerden biri ise yıpranma payı olmaktadır. Buna fiili hizmet süresi zammı da denilmektedir. Yıpranma hakkından gerek SGK'lı bir şekilde çalışan işçiler gerekse de memurlar yararlanabiliyor. Bu yöntem ile ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan vatandaşlar ilave prim elde ediyor. İlave primler, emeklilik primini ekleniyor ve böylece daha da erken tamamlanması sağlanıyor. Bu yöntem bir yıl içerisinde sağlanan prim 180 güne kadar çıkabiliyor. Yıpranma hakkından sağlıkçı, gazeteci, madenciyi, ceza infaz memuru gibi 45 iş kolu faydalanabiliyor.

Yaş Koşuluyla Sağlanan Hak
Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde genel itibariyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar, 3600 gün ile 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladıklarında yaş şartından emekli olabiliyor. Ancak günümüzde daha çok 8 Eylül 1999 senesi ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında ilk defa işe giriş yapanlar daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı bir şekilde işe başlangıç yapanlar 4.500 prim ile 25 yıllık sigortalılık süresi ile kısmi emekli olabiliyor. Yaş koşulu ise her iki durumda da kadın bireylerde 58 ve erkek bireylerde ise 60'tan başlıyor.