GSS ve SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yapılandırmadan Bu Borçlara Af Çıktı

Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti. Kanun teklifinin meclisten geçmesinin ardından başvuruların başlaması bekleniyordu. Yapılandırma hakkında son dakika açıklaması geldi ve GSS borçları ile bazı cezaların bir kısmına af geleceği bildirildi.

GSS ve SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yapılandırmadan Bu Borçlara Af Çıktı

Yapılandırma ile gelen af.

TBMM'de geçtiğimiz gün yapılandırma teklifi kabul edildi. Meclis Genel Kurulu 'nda maddeleri tek tek görüşülen yapılandırma teklifi oylandı ve oylama sonrası teklif kabul edildi. Kabul edilen teklif, onaylanması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Cumhurbaşkanlığı'nda onaylanması sonrası kanunun yarın REsmi Gazete'de yayımlanması ve yasalaşması bekleniyor. Yapılandırma teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılandırma başvuruları internet üzerinden ve Vergi Dairelerinden alınacak. İnteraktif Vergi Dairesi ve Vergi Daireleri üzerinden başvuruların alınması sonrası Ocak ve Şubat aylarında ilk ödemeler alınacak. 

Torba kanunda 31 Ağustos 2020 'den önceki borçlar dikkate alınacak. Bu tarih ve öncesine ait borçlar takssitlere bölünecek. 18 aya kadar taksitlendirme yapılacak ve her 2 ayda bir ödeme yapılacak. 18 ay taksit yapab vatandaşlar 3 senenin sonunda borçlarını ödemiş olacak. Söz konusu kanunun yayımlanmasından önce kesinleşen , kanunun yayımı itibarıyla ödenmemiş olan , SGK tarafından takibe alınan idari para cezalarının asıllarının yüzde 50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamı alınmayacak. 

Kanun ile birlikte SGK'ya bağlı tahsil daireleri tarafından takipte olan ve söz konusu kanun kapsamına giren alacakların bu kanunun yayınlanmasından önce ödenmiş olmasına rağmen fer'ilerinin bu kanunun yayımlanması itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın yüzde 40'ının kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'lık tutarından vazgeçilecek.

GSS AFFI DETAYI

Geçen Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olan, Torba Kanunun yayımlanması tarihinden önce SGK Kanuınun 60/g kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmeyen GSS prim borçlarının, 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı alınmayacak. 

KYK 'DA FAİZ AFFI TALEBİ

KYK borçlarını ödemek isteyenler için de faiz silme işlemi ilk iki taksitle sınırlandı. İlk taksitte tüm borcunu ödeyenlerin yüzde 90 faizi silinecek. İlk iki taksitte tüm borcunu ödeyenlerin ise yüzde 50 faizi silinecek. KYK borcu olan ve işsiz olduğu için borcunu ödeyemeyen gençler, faizlerin tamamnın silinmesini ve yapılandırmanın bu şekilde yapılmasını istiyor. Sizce faizler ilk iki taksitte mi silinmeli yoksa tamamen mi silinmeli? Yorum kısmı aşağıda. 

YAPILANDIRMA BAŞVURU SAYFASI

İnternet üzerinden yapılandırma başvurusu başladığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN