GSS-KYK-Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Son Gün: 28 Şubat 2019

KYK , GSS ve vergi borcu olan vatandaşlar dikkat ! Yapılandırma ilk taksit ödemesi için son gün 28 Şubat 2019.

GSS-KYK-Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Son Gün: 28 Şubat 2019

GSS borcu olan vatandaşlar dikkat !! Son gün 28 Şubat 2019.

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçtiğimiz 28 Aralık 2018 günü yürülüğe girdi. Resmi Gazete 'de yayımlanması ile yürülüğe giren söz konusu kanunun 11 nci maddesi ile 7143 sayılı Yapılandırma Kanununa geçici 2 nci madde eklenmiştir.

Geçici madde eklenmesi ile birlikte yeni bir düzenlemeye gidildi ve yapılandırmadan faydalanmamış olanlara yeni bir hak tanındı. Yapılandırmaya başvuru yapan , ancak ilk taksidi tarihinde ödeyemeyen vatandaşlara 28 Şubat tarihine kadar süre tanındı. Geç ödeme zamları da eklenince ilk taksitlerin son durumu güncellendi. Bu ücretlerin ödenmesi için son gün 28 Şubat. Yapılandırma KYK ve GSS borçlarını yapılandıran vatandaşların 28 Şubat tarihine kadar ilk taksidi ödemesi gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişilerin de 28 Şubat 2019 tarihine kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının silineceğine yer verildi. Söz konusu işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan 2019/1 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Söz konusu düzenlemeden önce Nisan 2018 dönemi öncesi aylara ait olup, 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ödenmemiş olan prim borçlarının 31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ikincil alacakların tahsilinden vazgeçiliyordu. Bu yapılandırma fırsatına yüz binlerce vatandaş başvuru yaptı. Ancak çok sayıda vatandaş, ilk taksidi zamanında yatıramadı. İlk taksit yatırılmayınca da yapılandırma bozulmuş oldu.

Ancak devlet, yaptığı yeni düzenleme ile yapılandırma taksidini uzattı.

SORGULAMA

Borç sorgulama işlemi E Devlet üzerindne ve Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

Kamubulteni.com  | Ankara