Garanti Bankası'na borcu olanlara son dakika! Artık borcunuz oraya değil!

Garanti BBVA tarafından yapılan son dakika açıklamasında borçların devredildiğine yer verildi. 2.3 milyar liralık borç 900 milyona yakın para ile devredildi.

Garanti Bankası'na borcu olanlara son dakika! Artık borcunuz oraya değil!

Garanti BBVA tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, bankaya olan kredi ve kredi kartı borçlarının büyük bir kısmının satıldığı duyuruldu. Toplamda 2.3 milyar lira tutarındaki borç, yaklaşık 900 milyon lira karşılığında varlık yönetim şirketlerine devredildi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, borçların hangi şirketlere satıldığı detaylı olarak açıklandı.

Garanti BBVA'nın bildirimiyle ortaya çıkan bu gelişme, banka müşterileri için önemli bir durumu ifade ediyor. Borçlarının bir kısmının satılması, borçluların ödeme şartları ve süreçleri üzerinde doğrudan etkili olabilir. Özellikle kredi kartı borçları, destek kredileri, çek hesapları, taksitli krediler ve kredili mevduat hesapları gibi çeşitli finansal yükümlülükler bu satış kapsamında değerlendirildi.

Satış işlemi, Ortak Varlık Yönetim AŞ, Emir Varlık, Gelecek Varlık ve Dünya Varlık Yönetim gibi varlık yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon lira tutarındaki borçların satışı, 897.6 milyon lira karşılığında gerçekleşti. Bu satış, bankanın bilançosunda önemli bir düzenleme olarak kaydedildi. İşte diğer detaylar...

para

GARANTİ BBVA TARAFINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASIYLA BANKAYA KREDİ VE KREDİ BORÇLARININ BÜYÜK KISMINI SATTIĞINI DUYURDU

Borçların satılmasının ardında yatan nedenler ve bu sürecin nasıl işlediği, Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada detaylandırıldı. Bankanın, tahsilat süreçlerini optimize etmek ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla bu tür varlık satışlarını tercih ettiği belirtildi. Satışın yapıldığı tarih itibarıyla, tahsilat gecikmesi yaşanan kredi kartı borçları ve diğer finansal yükümlülüklerle ilgili olarak ortaya çıkan toplam anapara ve faiz bakiyesi, belirli varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilmeye başlandı.

Öte yandan, bu satışın banka müşterileri üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır. Borçların yeni sahipleri tarafından yönetilmesi, ödeme planları ve koşullarında değişikliklere yol açabilir. Borçluların, varlık yönetim şirketleri tarafından iletişime geçilerek yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirilmeleri beklenmektedir.

Garanti BBVA'nın bu adımı, bankanın finansal stratejisinde yapılan ayarlamaların bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Banka, müşteri ilişkilerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve finansal sağlamlığını korumak amacıyla bu tür operasyonel kararlar almış olabilir. Sonuç olarak, borçluların bu gelişmeleri dikkatle takip etmeleri ve varlık yönetim şirketlerinden gelecek bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir.

para

Garanti BBVA'nın son bildirimine göre, 24 Nisan 2024 tarihi itibarıyla kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı ve bunlara bağlı masraf hesabı gibi alacakların toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 261.655.365,01 TL olarak belirlenmiştir. Bu borçlar ve tahsili gecikmiş alacakların faizleri ile birlikte toplam değeri 110.600.000,00 TL'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye devredilmiştir.

Aynı şekilde, 16 Nisan 2024 tarihinde de 301.884.005,91 TL değerindeki benzer finansal yükümlülüklerin faizleriyle birlikte toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi, 110.600.000,00 TL'ye Emir Varlık Yönetim AŞ'ye satılmıştır.

23 Nisan 2024 tarihinde ise 260.366.149,62 TL değerinde borçlar, Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye 110.200.000,00 TL karşılığında devredilmiştir.

17 Nisan 2024 tarihinde 303.983.940,32 TL tutarındaki borçlar ve bunlara bağlı tahsili gecikmiş alacakların faizleriyle birlikte toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi, 110.300.000,00 TL'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye devredilmiştir.

Son olarak, 18 Nisan 2024 tarihinde 303.457.454,29 TL değerindeki borçlar, aynı şirkete 108.900.000,00 TL karşılığında devredilmiştir.

Bu satışlar, Garanti BBVA'nın finansal portföyünde yer alan riskleri yönetmek ve likidite sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Banka, varlık yönetim şirketleri aracılığıyla bu borçların tahsil edilmesini sağlayarak, kendi finansal sağlığını korumayı hedeflemektedir.

Bu gelişmeler, Garanti BBVA müşterileri açısından ödeme planlarında ve iletişim kanallarında değişikliklere neden olabilir. Borçluların, yeni sahipleri olan varlık yönetim şirketlerinden gelecek bilgileri dikkatle takip etmeleri ve gerekli ödemeleri zamanında yapmaları önem arz etmektedir.

Garanti BBVA, 19 Nisan 2024 tarihinde Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 281.294.492,73 TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer tahsili gecikmiş alacakların faizleriyle birlikte 116.000.000,00 TL karşılığında satılmıştır.

Aynı şekilde, 22 Nisan 2024 tarihinde de Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye 281.106.531,30 TL değerindeki benzer finansal yükümlülükler, 114.900.000,00 TL karşılığında satılmıştır. Bu satışlar, sekiz ayrı portföy halinde gerçekleştirilmiş olup, toplam bedel 897.600.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Garanti BBVA tarafından yapılan bu devir işlemleri, bankanın varlık yönetimi stratejisi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Banka, bu satışlarla birlikte finansal portföyünde yer alan riskleri azaltarak, likidite sağlamayı ve finansal sağlığını korumayı hedeflemektedir. Varlık yönetim şirketleri aracılığıyla yapılan bu devirler, borçluların ödeme planlarında ve iletişim kanallarında değişikliklere yol açabileceği için borçluların bu süreci dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

Devir işlemleri, borçların tahsil edilmesi ve bankanın operasyonel verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Dünya Varlık Yönetim AŞ gibi varlık yönetim şirketleri, satın aldıkları borçları etkin bir şekilde yöneterek, alacaklarını tahsil etme süreçlerini yürüteceklerdir. Bu süreçte, borçluların yeni sahipleri olan varlık yönetim şirketleriyle iletişim halinde olmaları ve ödeme planlarına riayet etmeleri önem taşımaktadır.

Garanti BBVA'nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimlerle bu satışlar kamuoyuna duyurulmuş olup, bankanın stratejik adımları finansal piyasalarda ve müşterileri arasında yankı uyandırmıştır. Borçluların, bu süreçte banka ve varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan iletişimleri ve sağlanan bilgileri yakından takip etmeleri, borçlarını etkili bir şekilde yönetmeleri açısından önem arz etmektedir.