Fransa Dış Ticaret Bakanı: Türkiye'nin Bize İhtiyacı Daha Fazla

Fransa Dış Ticaret Bakanı Riester, Türkiye ve Müslüman dünyasında Paris'e karşı başlatılan boykotun ülke ekonomisine olan etkisinin sınırlı olduğunu ve bunun da gıda sektörünün dışına çıkmadığını belirtirken, Türkiye'nin Avrupaya ve Fransa'ya ihtiyacının daha fazla olduğunu söyledi.

Fransa Dış Ticaret Bakanı: Türkiye'nin Bize İhtiyacı Daha Fazla

Fransız basınına konuşan Riester, "Türkiye'nin Avrupa'ya ve Fransa'ya ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan fazla. Şu anda boykotun etkisi birkaç gıda ürünüyle sınırlı durumda." ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin Fransa ve AB ülkelerine yönelik tavrını değiştirmesi durunmunda gelecekte, Türkiye ile sayısız alanda ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal açıklamaları İslam dünyasında büyük tepki çekmiş,

TBMM'den de Macron'a tepki gelmişti. TBMM'deki 4 Parti (AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti) ortak bir bildiri yayımlamıştı.

AK Parti, CHP , MHP ve İYİ Parti'nin imzaladığı ortak metinde şu ifadeler yer aldı: 

Ne yazık ki son dönemde bu türden bir hastalıklı söylem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ‘ifade hürriyetini desteklemek’ kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

Esas itibariyle üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ilkel bir ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım Batılı siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz.