Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisan döneminde bir önceki aya göre, 944 milyon artarak 158 milyar 732 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisan döneminde bir önceki aya göre, 944 milyon artarak 158 milyar 732 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Nisan dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre, Nisan 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2021 verilerine göre varlıklar 5 milyar 177 milyon dolar artarken, yükümlülükler 6 milyar 121 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 158 milyar 732 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mart 2021 dönemine göre 944 milyon dolar arttı.

Nisan 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 282 milyon dolar, 1 milyar 347 milyon dolar ve 514 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 5 milyar 177 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2 milyar 880 milyon dolar, 1 milyar 349 milyon dolar ve 1 milyar 892 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 121 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2021 dönemine göre 1 milyar 200 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 679 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 655 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 586 milyon dolar arttı.

Nisan 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 123 milyar 557 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 101 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 22 milyar 135 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mart 2021 dönemine göre 1 milyar 808 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde.