EPDK'dan Elektrik Faturalarında Şirketlerin Temsil Ağırlama Giderleri Açıklaması

EPDK'dan elektrik faturalarına ek yük açıklaması geldi. Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ağırlama gibi giderlerinin faturalara eklendiği haberi sonrası EPDK, "Bu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil; tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır" dedi.

EPDK'dan Elektrik Faturalarında Şirketlerin Temsil Ağırlama Giderleri Açıklaması

Son dakika : EPDK'dan elektrik faturalarına ek yük açıklaması.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada,  bazı basın-yayın organlarında bugün ek yük haberleri yer aldığı, elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerine ilişkin tebliğdeki temsil ve ağırlama giderlerine yönelik haberlerde "yanıltıcı yorumlar" bulunduğuna yer verildi. Söz konusu açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin dönem net karı ve kurumlar vergisi hesaplamalarındaki mali mevzuata göre uygulandığına yer verildi. Açıklamada, bu giderlerin özelleştirme öncesinde de zaten olduğuna yer verildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenlemeyle bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir. Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır. İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir"

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA