Emlakçı Olabilmek için Mezuniyet Şartında Düzenlemeye Gidildi

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlakçı Olabilmek için Mezuniyet Şartında Düzenlemeye Gidildi

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 Nisan 2021 Cuma 13:17
Emlakçı Olabilmek için Mezuniyet Şartında Düzenlemeye Gidildi

İlgili yönetmelikle birlikte daha önce en az lise mezuniyet şartı aranan emlak işletmesi açılabilmesinde mezuniyet şartı ilköğretim olarak değiştirilirken, emlak danışmanlığı ve sorumlu emlak danışmanlığı yetki belgelerinde de değişikliğe gidildi.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Son Güncelleme: 16.04.2021 13:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol