Emekli Maaşlarına Zam Teklifi Meclise Geldi!

En Düşük emekli maaşının 1200 TL olmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin meclisten geçmesi halinde emekli maaşları 2019 yılında en düşük 1200, 2020'de 1400 TL, 2021 yılında 1600 TL, 2022 yılında ise asgari ücretle eşitlenecek...

Emekli Maaşlarına Zam Teklifi Meclise Geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile, emekli maaşlarında iyileştirilmeye gidilmesi talep edildi. Teklif 1200 TL'nin altında emekli maaşı olmamasını hedefliyor. Hali hazırda aylık 1000 TL maaş alan emekliler de bulunuyor.  Sosyal Sigortalar ve GSS yasalarında değişiklik öngören kanun teklifi, asgari emekli aylığının önümüzdeki sene 1200 TL, 2020 yılında 1400 TL, 2021 yılında ise 1600 TL olmasını, 2022 yılında ise en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor. Teklifin gerekçesinde "SGK'nın 2018 yılı Haziran ayı verilerine göre aylık almakta olan toplam emekli sayısı 12 milyon 407 bin 708 kişidir. Bunlardan 7 milyon 602 bini işçi emeklisi, 2 milyon 604 bin 104'ü esnaf ve çiftçi, 2 milyon 201 bin 334'ü de memur emeklisidir" ifadeleri yer aldığı görüldü.  CHP'li Grup Başkanvekillerince sunulan kanun teklifinde ayrıca şu ifadeler yer aldı : 

Sosyal devletin en önemli görevlerinden birisi emeklilerin ve yaşlıların insan onuruna yakışan bir hayat sürmelerini sağlamaktır. Ancak ülkemizde emekliler çok zor ekonomik koşullar altında düşük maaşlar sebebiyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir. Yıllarca çalışmış, didinmiş, alın teri dökmüş emeklilerimizin bugün bir bankanın kuyruğunda, eline geçecek üç kuruş için beklemesi, yoksulluk hatta açlık sınırının altında aldığı emekli maaşını hala evinin geçimi için güç bela yetiriyor olması, ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin, ülkemizin sosyal devlet anlayışının durumunu gözler önüne sermektedir.

2018 yılı Eylül ayı itibariyle 2000 öncesi dönemde sigortalı olmuş bir işçi emeklisi en düşük 1.714 TL. emekli aylığı alırken, 2000 yılı sonrasında sigortalı olmuş işçi emeklisi ise en düşük 1.026 TL. emekli aylığı almaktadır. En düşük esnaf emekli maaşı 1.533,8 TL. iken çiftçi emeklisinin aylığı da 1.164 TL.'dir. Türk-İş'in verilerine göre, 2018 Ağustos ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı ise 1.812,47 liradır. Emeklilerin büyük bir kısmı açlık sınırının altında aylık almaktadır.

İntibak düzenlemesi olarak takdim edilen Kanun’la sadece 2000 öncesi SSK emeklileri için kısmi iyileştirme yapılmıştır. 2000 ve sonrası emeklilerin aylıklarındaki eşitsizlik görmezden gelinmiştir. Esnaf ve çiftçi emeklilerinin mağduriyeti hiç dikkate alınmamıştır. Eski ve yeni emeklilerin aylıkları arasındaki fark her geçen yıl artmaktadır. Emekliliğe hak kazanma koşulları ağırlaştırılmasına rağmen SGK'nın yanlış yönetilmesi nedeniyle SGK 16 yıllık AKP iktidarında giderek daha fazla açık vermeye başlamış ve 2018 yılı itibariyle SGK'nın açığı 34 Milyar TL.'ye yükselmiştir'

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA