Doların 15 TL Altına Düşeceği Tarih Belli Oldu!

Kabine bugün açıklanıyor. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı Oluyor. Mehmet Şimşek'in bakan olduğu dönemleri analiz ettik. Dolar ile ilgili açıklamalarını derledik. Doları nasıl düşüreceğini de...

Doların 15 TL Altına Düşeceği Tarih Belli Oldu!

Mehmet Şimşek göreve geldiği an dolar kurunda hareketlilik yaşanacak. Türk Lirasının değer kaybını önlemek için kendi yöntemlerini kullanacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Görevdeyken Dolar Kuru Nasıldı?

2009 : 1 dolar Ortalama 1.65 TL

2010: 1 dolar ortalama 1.39 TL

2011: 1 dolar ortalama 1.54 TL

2012: 1 dolar ortalama 1.78 TL

2013: 1 dolar ortalama 2 TL

2014 1 dolar ortalama 2.19 TL

2015: 1 dolar ortalama 2.9 TL

2015'te Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığını bırakmıştı. Aşağıda geçmişte yaptığı açıklamalarından doların 3 4 ay içerisinde 15 TL seviyelerine gelmesini bekleyebiliriz.

Mehmet Şimşek Maliye Bakanı iken 2010 yılında yaptığı açıklamada aslında tarzını ortaya koyuyor:

''Türkiye ekonomisi kriz sürecinde aldığı proaktif önlemlerin de katkısıyla, dünyadan pozitif yönde ayrışarak, hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu ayrışma büyümede, istihdamda, kamu finansman dengelerinde, derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notlarında ve ülke risk primi gibi temel göstergelerde kendini açık bir şekilde göstermektedir. Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk üç çeyreğinde kaydettiği yüzde 8,9'luk büyüme performansıyla dünyada üst sıralarda yer almıştır. Türkiye, Avrupa ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürmektedir."

AK Parti Hükümetleri olarak uzun yıllar çift haneli olan hatta bazen üç haneye çıkan enflasyonu tek haneye indirdik ve küresel krize rağmen tek hanede tuttuk. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağladığımız siyasi ve ekonomik istikrar ve gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar sayesinde sağlam makroekonomik temellere sahip bir ülke olarak krize karşı önemli bir direnç gösterdik.

Kamu finansman dengeleri bakımından da birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmış durumdayız. Bunu da 2002'den bu yana uyguladığımız sıkı maliye politikasına borçluyuz. Bu sayede son 8 yılda bütçe dengelerinde ve kamu borç yükünde önemli iyileşmeler sağladık.

Mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Hükümetimizin güçlü iradesi ve Orta Vadeli Programımız mali disiplinin en büyük teminatıdır.

Kriz döneminde birçok ülke Merkez Bankası kaynaklarına başvururken, biz, tam aksine bu dönemde kamu bankalarına ve Merkez Bankasına 2001 krizi sonrası verilen kağıtlar nedeniyle oluşan borçları geri ödedik. 8 milyar lira geçen yıl 2001'den kalan borç ödedik. Yine kriz döneminde birçok ülke hazinesi IMF kaynaklarına başvururken biz IMF'den borç almadık tam aksine geçmişten gelen borçları azalttık. 2002 yılında 22 milyar dolar olan IMF’ye borcumuzu Ekim 2010 itibarıyla 6,5 milyar dolara düşürdük.

Türkiye, ilk defa bir krizi uluslararası kuruluşlardan destek almadan kendi kaynaklarıyla başarıyla atlatmıştır. Bu noktada uzun yıllar Türkiye ekonomisini takip eden birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, 1994 ve 2001 krizleri ülkenin iç dinamiklerinden kaynaklandı ama başkaları yönetti, son krizi ise başkaları çıkardı biz yönettik.

Son altmış yılın en büyük krizini kendi tedbirlerimizle atlattık. Ama daha da önemlisi bu dönemde krizin faturasını halkımıza çıkarmadık. Dünyada birçok ülke krizin faturasını doğrudan doğruya vatandaşına çıkarmıştır. Bu süreçte, birçok ülkede maaşlar dondurulmuş, hatta bazılarında düşürülmüş, emeklilik yaşı ve vergi oranları artırılmış ve yeni vergiler uygulamaya konulmuştur.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Görevdeyken Dolar Kuru Nasıldı?