Devletten Vatandaşlara 1477 TL'ye Kadar Nakit ve Gıda Yardımı-İşte Şartlar ve Başvuru 2020

Devlet , farklı başlıklar altında vatandaşlara yardımlar yapıyor. Nakit ve gıda yardımı, yakacak, elektrik faturası gibi yardımlar yapan devlet , başvuruları e Devlet üzerinden alıyor. İşte yapılan desteklerin başvuru detayları ve başvuru şekli.

Devletten Vatandaşlara 1477 TL'ye Kadar Nakit ve Gıda Yardımı-İşte Şartlar ve Başvuru 2020

Devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı.

Devlet, birçok başlık altında vatandaşlara nakit ve gıda yardımında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen yardımlar ile desteklemelerin çoğu bilinmiyor. Biz de Kamubulteni.com olarak 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vaytandaşlara verilen yardımlar , başvuru şartları , kapsamı ve yardım miktarlarına şu şekilde yer verildi:

Gıda Yardımları

Kapsam: İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır.    

Aranan Şartlar: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler    

Tutar: Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yakacak Yardımları 

İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır.    

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler  

 Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım  

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.    

Eşi vefat etmiş kadınlar    

275 TL

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar  

 Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla yürütülür.    

Evli ise eşi, değil ise ailesi  

 275 TL

Öksüz ve Yetim Yardımı  

 Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.    

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklar    

100 TL

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı    

Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.     

Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklar    

100 TL

Doğum Yardımı    

15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır.    

Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri    

Birinci çocuk için 300 TL----İkinci çocuk için 400 TL----Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

Elektrik Tüketim Desteği (ETD)    

Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.    

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.     

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL

Şartlı Eğitim Yardımı  

 Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır.  

 İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan aileler    

İlköğretim erkek öğrenci aylık 35 TL, kız öğrenci aylık 40 TL*** Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 50 TL, kız öğrenci aylık 60 TL

Öğle Yemeği Yardımı    

MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.    

Taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler    

Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır.

Ücretsiz Ders Kitabı    

İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir.    Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri    Ders kitabı olarak verilir.

Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı    

Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik destek verilmektedir.    Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri    SYD Vakfı tarafından ihale sonucu belirlenir.

Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması    

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır.    Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler    İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Yurt Yapımı    

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır.    

Muhtaç öğrenciler    -

Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik)     

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.     

0-5 yaş arası çocuklar Hamileler    

Doğumun hastanede yapılması halinde tek seferlik 75 TL---Gebelik döneminde anne için aylık 35 TL, çocuk için aylık 35 TL

Engelli İhtiyaç Yardımı    

Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür.    

Engelli Vatandaşlar    

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri    

Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar  

 Sosyal güvenceden yoksun aile bireyleri    

Kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primi devlet tarafından ödenir.

Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi    

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.     

Katılım payı ödemesi yapanlar  

Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve SYD Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadardır

Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı    

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.   

 Mütevvelli Heyeti tarafından onaylanan ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler  

 1.460,61 TL

Çoklu Doğum Yardımı    

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu muhtaç hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.    

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler    

150 TL

Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği    3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen, 2828 sayılı Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler  

 Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler    Yardım programı üç bileşenden oluşmaktadır:

Elektrik Tüketim Desteği: Hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacaktır.

Afet/Acil Durum Yardımları     

Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir.    

Deprem, yangın, sel ve heyelan vb. durumlarda afetin ilk bir ayı için, muhtaçlık koşulu aranmaksızın, afetten etkilenen vatandaşların temel gereksinimleri karşılanır.    

Afetin/Acil duruma göre oluşan ihtiyaçlar değerlendirilerek mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Terör Zararı Yardımları  

 Terör olaylarından etkilenen fakir ve muhtaç durumda bulunan kişilerin acil  gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçları kapsamında yapılan yardımlardır.  

 İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar.    

Usul ve esaslara göre hane başı yapılan yardım tutarı aylık 1.200 TL' yi aşamaz

Yaşlılık Aylığı    

Sosyal güvencesi olmayan ve kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır.    

65 yaş üstü vatandaşlar    

672,81 TL

Engelli Aylığı    

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır.    

%40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar    

%40-%69 için 537,09 TL----%70 ve üzeri için 805,62 TL

Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler)    

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır.    

Engelli yakınları  

 537,09 TL

BAŞVURU

Yardımlara başvuru e Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke gidin.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru?fbclid=IwAR1Hj7G39dWPKQz0RORkdyTAlR7Fn5k4Pw8xnwEOAWUZ3oqVeMRsQYN0LtI

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA linkine tıklayın. Açılan sayfada kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecek. 

Bu ekranda, yukarıdaki resimde gösterildiği gibi YENİ BAŞVURU butonuna tıklayın ve sosyal yardım başvurunuzu yapın.

UYGULAMAMIZI İNDİRİN TÜM HABERLERDEN HABERDAR OLUN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN