Devlet kredi kapağını sonuna kadar açtı! O kişilere 1 milyon 400 bin TL'ye kadar kredi çıkacak!

İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine yönelik hibe ve kredi desteği sağlayan yeni kararların detayları makalemizde.

Devlet kredi kapağını sonuna kadar açtı! O kişilere 1 milyon 400 bin TL'ye kadar kredi çıkacak!

kentsel dönüşüm**Devletten Büyük Kredi Desteği İle İstanbul'da Kentsel Dönüşüm: Detaylar Ortaya Çıktı!**

*İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projelerine Devlet Desteği*

Devlet, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerini desteklemek adına büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu yeni kararlar kapsamında, kentsel dönüşümde yer alan projelere hibe ve kredi desteği sağlanacak. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma amacıyla başlatılan bu projeler, şehrin modern yaşam standartlarına uyum sağlamasını hedefliyor. İşte diğer ayrıntılar...

kredi desteği

DEVLETTEN KREDİ DESTEĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

**İstanbul'un Tarihi ve Modern Kimliği İçin Kritik Adım: Kentsel Dönüşüm**

*Şehirdeki Nüfus Yoğunluğu ve Yapısal Sorunlar*

İstanbul, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kendi eşsiz kültürel mirasını oluşturmuştur. Ancak zaman içinde artan nüfus yoğunluğu ve yapısal sorunlar, şehrin güvenliğini ve yaşam kalitesini tehdit etmiştir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul'un tarihini korumak ve modern yaşam standartlarına uyum sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.

**6306 Sayılı Kanun ile İvme Kazanan Projeler: Riskli Alanların Dönüşümü**

*Afet Riski Altındaki Alanların Yenilenmesi İçin Yeni Teşvikler*

6306 sayılı kanun kapsamında, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projeleri, yeni destek ve teşviklerle ivme kazanıyor. Bu projelerin temel amacı, riskli yapıların yenilenmesini teşvik ederek şehri daha güvenli ve yaşanabilir bir hale getirmektir.

**Hibe ve Kredi Desteği ile Güçlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri: Şehri Geleceğe Taşıma Hedefi**

*Riskli Yapıların Yenilenmesine Devlet Katkısı*

Devlet, kentsel dönüşüm projelerine yönelik olarak sağlanacak hibe ve kredi desteği ile riskli yapıların yenilenmesine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Bu destekler, projelerin daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olacak ve İstanbul'u geleceğe taşıma hedefini destekleyecek.

**Güvenli ve Yaşanabilir Bir İstanbul İçin Devletin Kararlılığı**

*Şehri Modern Standartlara Uygun Hale Getirme Amacı*

Devletin İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine yönelik bu kararları, şehri daha güvenli ve yaşanabilir bir hale getirme amacını taşıyor. Tarihi ve modern kimliğini koruyarak, İstanbul'u gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarmak için atılan bu adımlar, şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

toplu konut

**Kentsel Dönüşümde Yardım ve Destekler: Şartlar ve Finansal Detaylar**

*Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sağlanan Desteklerin Şartları*

Kentsel dönüşüm projeleri, riskli yapıların yerine inşa edilecek yeni binalar için önemli destekler sunuyor. Ancak bu destekler belirli şartlara bağlı olarak veriliyor.

**1. Ruhsat ve Kat İrtifakı Şartları**

Yeni binaların yapılabilmesi için öncelikle projenin bulunduğu parselden ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması gerekiyor. Bu aşamadan sonra destekler gerçek veya tüzel kişilere sağlanabiliyor.

**2. Bağımsız Bölüm ve İnşaat Alanı Sınırlamaları**

Desteklerden faydalanabilmek için projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut durumun bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlama, projelerin belirli bir ölçekte kalmasını sağlayarak kontrollü bir dönüşümü hedefliyor.

**3. Yapı Ruhsatı Tarihi Şartı**

01/04/2023 tarihinden önce düzenlenmiş yapı ruhsatına sahip olan projeler, desteklerden yararlanamıyor. Bu şart, yeni yapıların güncel inşaat standartlarına uygun olmasını hedefliyor.

**4. Kooperatif Durumu ve Üye Listesi**

Ferdileşmemiş kooperatiflere yardımlar, kooperatif üye listesi ve riskli yapıdaki mevcut bağımsız bölüm sayısı esas alınarak sağlanıyor. Bu, kooperatiflerin projelerini daha etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı oluyor.

*Finansal Desteklerin Detayları*

Yapı için sağlanan destekler, konut ve işyerleri için ayrı ayrı belirlenmiş durumda.

- **Konutlar İçin:**

  - Her bir konut için 700.000 TL'ye kadar hibe,

  - Her bir konut için 700.000 TL'ye kadar kredi.

- **İşyerleri İçin:**

  - Bir işyeri için 350.000 TL'ye kadar hibe,

  - Bir işyeri için 350.000 TL'ye kadar kredi.

Ayrıca, diğer her bir konut için 1.400.000 TL'ye kadar kredi ve diğer her bir işyeri için 700.000 TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Bunun yanı sıra, inşaat yapımı için sağlanan hibe haricinde, tahliye desteği olarak maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine 100.000 TL tahliye desteği de sunuluyor.

Kentsel Dönüşümde Hibe ve Kredi Desteklerinin Şartları ve Geri Ödeme Süreci

Hibe ve Kredi Desteklerinin Şartları

Kentsel dönüşüm projelerinde sağlanan hibe ve kredi destekleri belirli şartlara tabi olarak verilmektedir.

1. İnceleme ve Ödeme Esasları

Hibe ve kredi desteği, yapı denetim sistemi ve ilgili idare tarafından yapılacak incelemeler esas alınarak, inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenir. Bu, projenin belirlenen standartlara uygun ilerlemesini sağlamaktadır.

2. Geri Ödeme Başlangıcı ve Süresi

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonrası başlar ve en fazla 120 ayda tamamlanır. Bu süreç, hak sahiplerine ekonomik bir rahatlık sağlamayı amaçlamaktadır.

3. Güncelleme İşlemleri ve Ödeme Planı

Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılır. Kredi borcu, her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle artırılarak, yeni borç tutarı belirlenir. Güncellenen borç, aylık ödenmesi gereken taksit tutarlarına dönüştürülerek, kredi borcu tamamlanana kadar devam eder.

4. İpotek Tesis ve Takip İşlemleri

Başkanlık, kredinin iki katı tutarında ipotek tesis eder. Kredi geri ödemeleri de başkanlıkça takip edilir ve zamanında ödenmemesi durumunda gerekli yasal süreç başlatılır.

5. Taahhütname ve Sözleşme Süresi

Hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi, başkanlığın bütçe imkanları doğrultusunda 31/12/2026 tarihine kadar yapılabilir. Bu süreç, desteklerin planlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Yapım İçin Yardımın Kullanımı

Yapım için yardım, projenin bulunduğu parselin inşaata uygun olmaması durumunda, hak sahiplerinin muvafakati ile başka bir parselde kullanılabilir. Bu esneklik, projelerin uygulanabilirliğini artırarak, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, projeler daha verimli bir şekilde hayata geçirilebilir.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine sağlanan yeni destek ve teşvikler, şehrin geleceğini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Bu desteklerin etkili bir şekilde kullanılması, İstanbul'u daha güvenli, yaşanabilir ve estetik bir kent haline getirecektir. Kentsel dönüşümün beraberinde getireceği yenilikler, şehrin tarihine saygı gösterirken aynı zamanda modern yaşam standartlarına uyum sağlayacaktır. 

Bu süreç, İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki konumunu daha da güçlendirmesine katkı sağlayacaktır. Kentsel dönüşüm projeleri, şehrin altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevresel ve estetik iyileştirmelerle birlikte sürdürülebilir bir kentleşme hedefini desteklemektedir. Bu destekler, İstanbul'un yaşam kalitesini artırarak, sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu bir çevre sunmayı amaçlamaktadır. İstanbul, bu kentsel dönüşüm projeleri ile hem tarihine sahip çıkacak hem de modern şehir yaşamının gereksinimlerine uyum sağlayarak önemli bir kalkınma ve dönüşüm sürecine girecektir. Bu sayede İstanbul, küresel arenada daha rekabetçi ve çekici bir şehir haline gelmeyi hedeflemektedir.