Bunu Yapan İşçi Yandı! Tazminatsız Kovuldu

Özel bir şirkette çalışan mesai arkadaşlarının görüşmelerini gizlice kaydeden işçi tazminatsız işten çıkarıldı.

Bunu Yapan İşçi Yandı! Tazminatsız Kovuldu

Çalıştığı bir şirkette mesai arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını cep telefonunun ses kayıt özelliği ile kayıt altına aldığı belirtilen işçi, kendisini kapı önünde buldu. Mahkemenin kapısını çalan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, cep telefınu ile iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kayıt aldığı gerekçesiyle işten çıkartılan işçiye tazminat ödenmemesi gerektiğine karar verdi.  

Yargıtay kararında, "Fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır. Mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" denildi.