Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: "Yeni finansal ürün ve hizmetleri devreye alıyoruz"

Sermaye piyasasının arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde kanalize edilmesiyle, ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Bunu sağlamak için, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş ve sağlıklı bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, piyasaların büyüm

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: "Yeni finansal ürün ve hizmetleri devreye alıyoruz"

Sermaye piyasasının arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde kanalize edilmesiyle, ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Bunu sağlamak için, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş ve sağlıklı bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, piyasaların büyümesine odaklı bir hedef öngörüyor ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” dedi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul’un son dönemde devreye aldığı yeni finansal ürün ile hizmetlere ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sermaye piyasasının arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Ergun, “Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde kanalize edilmesiyle, ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Bunu sağlamak için, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkânına kavuştuğu, daha geniş ve sağlıklı bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, piyasaların büyümesine odaklı bir hedef öngörüyor ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” dedi.

“Üç yeni endeks hesaplamaya başladık”

Hedeflerini gerçekleştirmek için hayata geçirdikleri ve geçirecekleri yeniliklerden söz eden Ergun, “Borsa olarak bugünden itibaren BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başladık. Bu üç endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve döviz kurları eş anlı olarak kullanılacaktır. Endeksler, gün içerisinde 10 saniyede bir hesaplanacaktır. BIST Spot Altın Endeksi altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan yatırım fonları, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak bu endeksi kullanabilecektir. Diğer iki endeks ise altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacaktır. Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

“İki yeni endeks ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

Borsa İstanbul’un hesaplamaya başladığı üç yeni endekse ilave olarak ayrıca katılım finansı standartlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşacak katılım endeksini hayata geçireceklerini ifade eden Ergun, bu endeksi karşılaştırma ölçütü olarak kullanacak ürünlerle katılım finansı alanında ürün çeşitliliğini artırmayı planladıklarını belirtti.

Ergun, “Yatırımcıların ilgi gösterdiği, tüm dünyada giderek önem kazanan, bizim de Borsa İstanbul olarak gündemimizde olan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Sürdürülebilirlik Endeksini geliştirirken, diğer taraftan bu alanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye alacağız. Ayrıca Borsamız endekslerini IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü) prensiplerine uyumlu hale getirip, bu alandaki ESMA (Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi) kriterlerini sağlayacağız” dedi.

"Yeni türev ürünleri işleme açmaya devam ediyoruz”

Türev ürünlerde hem işlem hacmi hem de ürün çeşitliliğinde büyük bir aşama kaydettiklerini dile getiren Ergun, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “işleme açtığımız 13 pay ile bugün itibariyle işleme açık pay vadeli işlem sayısı 51’e ulaşmış bulunuyor. Bu piyasamızdaki yatırımcı hesabı sayısı ise yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Mevcut ürünlerimize ek olarak, farklı emtialar üzerine yeni vadeli işlem sözleşmeleri işleme açmak üzere çalışıyoruz. Bu çerçevede platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde çalışmalarımızın sona yaklaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca, finansal kurumların ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini yönetmesi, spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığın artırılarak etkin fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, dayanak varlığı devlet iç borçlanma senetleri olan Devlet İç Borçlanma Senetleri Vadeli İşlem Sözleşmeleri yakında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmeye başlayacaktır. Böylece yatırımcılara ve firmalarımıza hem yeni ürünlere yatırım yapma hem de risk yönetimi imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak, türev piyasalarımızın gelişiminde etkin rol oynayan piyasa yapıcılık programında yaptığımız güncellemeler ile opsiyon pazarlarımızdaki likiditeyi de önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyoruz".

“Kıymetli Madenler Piyasamızda da yeni uygulamaları devreye alıyoruz”

Ergun, kıymetli madenler piyasasında yaptıkları çalışmalar ile ilgili olarak, “Kıymetli Madenler Piyasamızda, işlem yapma kolaylığı sağlamak amacıyla yeni emir tipleri ile işlem yapabilme imkanı getirdik. Ayrıca üyelerimizin işlemleri sırasında kullanacakları talimatları elektronik ortamda iletebilecekleri yeni bir sistem de uygulamaya alınmıştır. Bununla beraber, yine Kıymetli Madenler Piyasamız bünyesinde kıymetli madenlerin gümrük mevzuatı çerçevesinde saklanması amacı ile kurulmuş olan antrepo da devreye alınmıştır” dedi.

“Şirketlerin halka arza olan ilgisi devam ediyor”

Ergun, “Şirketlerin Borsa İstanbul’a ilgisi artarak devam ediyor. Bu sene, 26 şirketimizin halka arzından yaklaşık 12 milyar TL kaynak sağlandı. Yıl sonuna kadar bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Geçen sene 8 adet halka arz ile 1,1 milyar TL kaynak sağlanmıştı” dedi.

Ergun, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin büyümesinin dinamosu olan sanayi ve ticaret şirketlerini ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimiz devam etmektedir. Şirketlerimizin faaliyet kârlarını finansal gider olarak bankalarla paylaşması yerine, halka arz ve farklı sermaye piyasası araçlarından faydalanılarak, kârlarının bir kısmını halkla paylaşmasını, kalan kârları ile şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmesini sağlamayı hedefliyoruz".

Girişim sermayesi imkanlarını geliştirdiklerini de ifade eden Ergun, erken aşama girişimlerin (start up) halka arza kadar giden yolculuklarında finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli altyapı çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Ergun ayrıca, Borsa İstanbul piyasalarının uçtan uca tek bir platform üzerinde entegre şekilde faaliyet göstermesi hedefinin bir parçası olarak Borsa İstanbul Para Piyasasını, BİSTECH sistemine taşıdıklarını belirtti.

“Finansal okuryazarlığı artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz”

Ergun, yatırım kuruluşları ve servis sağlayıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşların hızlı ve güvenli piyasa erişimini kolaylaştıracak şekilde Borsa veri merkezinin genişletildiğini, bu sayede Borsa İstanbul’un, tüm yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilen, farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim olanakları sunan ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir Borsa olduğunu vurguladı.

Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettiklerini ifade eden Ergun, sektör olarak çok ciddi bir sınavdan geçtiklerini ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildiklerini belirtti. Yatırımcı sayısında ciddi bir yükseliş olduğunu söyleyen Ergun, yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırmayı ve bilinçli yatırımcı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini, bu kapsamda tanıtım videoları, web tabanlı seminerler, TRT EBA’da finansal okuryazarlık yayınları ve aracı kurumların araştırma raporlarına maddi destek gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.