Borcu olanlar e-Devlet'ten hemen kontrol etsin! İki katını ödemek zorunda kalacaklar

Devlete borcu olanları yakından ilgilendiren haber gelirken faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Yıllık bazda yüzde 24 olan tecil faiz oranıyla yüzde 36 olarak revize edildi. Resmi Gazete'de zam durumu yayımlandı.

Borcu olanlar e-Devlet'ten hemen kontrol etsin! İki katını ödemek zorunda kalacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizi karar yayımlanırken yeni düzenlemeler üzerine kamu alacaklarında faiz değişikliği gidilerek yıllık yüzde 24 olan tecil faiz oranıyla yüzde 36'ya çıkartıldı. Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takipçileri ait muhakeme masrafı üzerinden karar alınarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesi revize edildi.

Gecikme zam artışı

GECİKME ZAMMINDA ARTIŞ

Düzenleme sonrasında 6183 sayılı kanun tarafından gecikme zammı oranıyla her ay için farklı uygulama yapılırken yüzde 3,5 olarak belirlendi. GİB Tahsilat Genel Tebliğ aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken yıllık 24 olan tecil faizi oranı ise yüzde 36 olarak güncellendi.