BDDK'nın Kredi Kartı Taksit Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Kredi Kartı Taksit Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Kredi Kartı Taksit Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinin 26'ıncı maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksit sayısı 12 ayı geçemeyecek. 

Kredi kartı kullanıcıları elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklamayla ilgili harcamalarda en fazla 6 ay taksit yapabilecekler. Sağlık ve Sosyal hizmetlerle ilgili harcama, sağlık ürünü alımlarında , vergi ödemleerinde kredi kartına 9 taksit uygulanabilecek.  Kredi kartıyla telekominikasyon, kuyum, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda , alkollü içecek, ofis malzemesi ile hediye kart, akaryakıt, kozmetik, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal ya da hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit yapılmayacak.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Değişikliği

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sultanbet Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA