Bankalardan Konut Kredisi Çekenler ve Çekecekler Dikkat

Ev almak için kredi çeken vatandaşlara Yargıtay 'dan kötü haber geldi. Dövizle kredi çeken vatandaş, kredi borcunun TL 'ye çevrilmesini istedi ancak Yargıtay reddetti.

Bankalardan Konut Kredisi Çekenler ve Çekecekler Dikkat

Dövizle kredi çekenlere kötü haber.

Dövizle kredi çekip yıllardır hayalini kurduğu evi satın alan bir kişi, krediyi çektikten sonra çektiği krediyi TL olarak ödemek istedi. Ancak Yargıtay flaş bir karara imza attı ve dövizle alınan kredinin gTL 'ye çevrilmeyeceğine yer verildi. 

Ev almak için 126 bin 500 İsviçre Frangı kredi çeken bir vatandaş ,bedelli konut kredisi sözleşmesine imza attı. Döviz son dönemlerde yükselince bu vatandaş soluğu mahkemede aldı. Krediyi geri ödeyemeyen vatandaş , söz konusu sözleşmede düzenleme yapılmasını ve çektiği kredinin TL 'ye çevrilmesini istedi. Bankadan red cevabı alan ve mahkemenin yolunu tutan vatandaş ,  yargılama sürecinde kredi borcunun tamamen ödendiğini, davanın konusuz kaldığını bildirdi.

Davalı banka avukatı, sözleşmenin uyarlama şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, kredi borcunun tamamı ödendiğinden davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Davanın açılmasına davalının sebebiyet verdiğinden bahisle de davalı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedildi. Hüküm, davalı tarafından temyiz edildi.

Kararda ise , kredinin ilk çekildiği şekilde ödenmesi üzerinde karar kılındı. 

Söz konuus davanın karar metni şu şekilde;

''Eş söyleyişle, sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile, borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir. Ancak bu ilke özel hukukun diğer ilkeleriyle sınırlandırılmıştır. Sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulabilir. İşte bu durumda sözleşmeye bağlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak adalet, hakkaniyet ve objektif hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir durum meydana getirir hale gelir.''

TL TERCİH EDEBİLECEKKEN DÖVİZ TERCİH ETMİŞ

Kararda, dövizle borçlanmayı tüketicinin tercih ettiğine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

''Dava konusu olayda davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL yerine döviz bazında kredi kullandığı, bir başka deyişle serbest iradesiyle kredi türünü belirlediği ortadadır. Ülkemizde zaman zaman ekonomik krizlerin vuku bulduğu ve bu bağlamda dövizle borçlanmanın risk taşıdığı da toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından bilinen bir olgudur. Davacının, bu riski önceden öngörebilecek durumda olmasına rağmen dövizle kredi kullanma yolunu tercih etmiştir. Buna göre işlem temelinin çökmesinden bahsetmenin olanaklı olmadığı, bununla birlikte, eldeki davanın, kredi sözleşmesinin üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra açılmış olması da nazara alındığında, sözleşmenin davacı tarafından benimsendiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle belirtilen tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu olayda uyarlama koşullarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer yönden, kural olarak he dava, açıldığı tarihteki fiili ve hukuki sebeplere ilişkin koşullara göre hükme bağlanır. Yargılama sırasında kredi borcunun tamamen ödenmiş olması davanın konusuz kaldığı anlamına gelmez. Hal böyle olunca, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Temyiz olunan hükmün davalı yararına bozulmasına hükmedilmiştir.''.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA