Bankalara ve GSM Operatörlerine Borcu Olanlar Dikkat: 125 Bin TL Ceza Kesildi

Bankalara , GMS operatörlerine borcu olan vatandaşları ilgilendiren önemli emsal karar verildi. Kararda avukata düşen borç nedeniyle 125 bin TL ceza kesildi.

Bankalara ve GSM Operatörlerine Borcu Olanlar Dikkat: 125 Bin TL Ceza Kesildi

Kredi, kredi kartı, telefon borcu icralık olanlar dikkat: 125 bin TL ceza kesildi.

Bir kişi, borcunu ödemediği için borcu avukata aktarıldı. Avukat ise borç ile ilgili takibi başlattı. Başlatılan takip kapsamında borçlunun abisi ve akrabalarına mesaj atan avukat hakkında inceleme başlatıldı ve Avukata 125 bin TL ceza kesildi. 

TAKİP BAŞLATILAN BORÇ

Söz konusu 

"Kamu görevlisi olarak görev yaptığı ilde kamuya ait bir sosyal tesiste konakladığı; banka borcundan dolayı, hakkında bankanın vekili olan avukat tarafından icra takibi başlatıldığı; 27.11.2018 tarihinde kendisiyle birlikte aynı sosyal tesiste ikamet etmekte olan sayısını tam olarak bilmediği iş arkadaşlarının kendi üzerlerine kayıtlı cep telefonlarına ve ilgili kişinin ağabeyi üzerine kayıtlı cep telefonuna ilgili kişinin adını ve haciz talimatını içeren kısa mesajlar gönderildiği; konuya ilişkin olarak ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu belirtilerek avukat hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir."

ABİSİ VE AKRABASINA MESAJ ATTI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafındna alınan kararda söz konusu olay şu şekilde özetlendi:

"Kanun hükümleri gereğince açık rıza aranmaksızın işlenecek kişisel verilerin borçluya ait olması gerekmektedir. Bu kapsamda ne banka ile ne de avukat ile bağı olan ve bahse konu icra işlemine konu kişisel verisi bulunmayan ilgili kişinin ağabeyi ve iş arkadaşlarının telefon numaralarının işlenmesi ve akabinde şikayetçi ilgili kişiye ait kişisel verilerin bu üçüncü kişilere ifşası Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri kapsamında gerçekleştirilebilecek bir kişisel veri işleme faaliyeti değildir. Somut olayda Avukat tarafından ilgili kişiye ait borç bilgilerinin ağabeyi ve iş arkadaşlarına kısa mesaj olarak gönderilmesi eylemi bakımından, ilgili kişinin ağabeyinin ve iş arkadaşlarının telefon numarasının hangi surette elde edildiği ve bu telefon numaralarının işlenmesinde Avukatın hangi hukuki gerekçeye dayandığının da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

125 BİN TL CEZA KESİLDİ

KVKK tarafından alınan karar şu şekilde:

"Veri sorumlusu avukat tarafından, ilgili kişinin ağabeyi ve iş arkadaşlarının telefon numaralarının varsayımlara dayanan ve tam olarak ispatlanamayan bir şekilde elde edilmesi, akabinde şikayetçi ilgili kişiye ait borç bilgilerinin yani kişisel verilerin bu numaralarla paylaşılmasının; ayrıca ilgili kişinin T.C. kimlik numarası kullanılmak suretiyle GSM aboneliklerinin ve borçlarının sorgulanmasının Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, bu suretle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve genel ilkelere aykırı hareket ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusunca yürütülen veri işleme faaliyetinin Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca hakkında 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına,"

Söz konusu karar , kredi ,kredi kartı borcu , telefon ve diğer borcu avukatta olanları da ilgilendiriyor.