Asgari Ücrette Destek Kriterleri Değişti - Kapsam Daraltıldı

Asgari ücrete bu sene yüzde 26 oranında artış yapıldı, destek uygulamasında da devam kararı alındı. Fakat 2019 asgari ücret desteği desteğinde geçtiğimiz yıla nazaran değişikliklere gidildi.

Asgari Ücrette Destek Kriterleri Değişti - Kapsam Daraltıldı

Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak kanun, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerli olacak. 2016-2018 yıllarında asgari ücret desteğinden faydalanacak işçilerin tespitinde, bir ömnceki sene uygulanan brüt asgari ücretin iki katına kadar alan işçiler dikkate alındı, bu sene, asgari ücretin 1.5 atına kadar ücret alan işçiler için asgari ücret desteği verilecek.

Bu sene ocak ayında asgari ücret desteği almak isteyen işyerlerinde, geçtiğimiz yılın aynı ayında 3 bin 60 lira altında ücret alan kaç kişi çalıştığı kontrol edilecek. Geçtiğimiz yıl ocak ayında bu çerçevede on işçi çalıştıran işyeri için bu sene on işçi üzerindeen asgari ücret desteği verilecek. eski uygulama sürseydi, geçtiğimiz yılın aynı ayında 4 bin 60 liraya kadar ücret alan işçiler için destek sağlanacak. Gerçekleşen değişiklikle, asgari ücret desteği verilen işçi sayısında azalma yaşandı. Buna karşılık, kişi başına verilen destek tutarında artışa gidildi. 3 sene boyunca işçi başına 100 lira olan destek tutarı, toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri i,çin 150 liraya çıkarıldı. Geçtiğmiz yıl 12 işçi için aylık 1200 lira destek alan işverenler, bu sene 10 işçi için aylık 1500 destek alacak.

Sendikalı işyerlerine pozitif ayrımcılıuk yapılacak.Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra sendikalı işyerlerinde toplu iş sözleşmesinden kaynaklı olarak ücretlerin daha yüksek olması da pozitif ayrımcılık uygulamasında önemli etken. Yeraltı maden işlerinde en düşük ücret asgari ücretin iki katı olduğu için, bu işyerlerinde, geçtiğimiz sene brüt ücreti 8 bin 130 liraya kadar olan işçiler için destek verilecek. Bu sene asgari ücret desteğine ilişkin önemli bir değişiklik daha yapıldı. 2019'da destekten faydalanacak işletmelerin işçi sayısının, geçtiğmiz yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi gerekli. Geçtiğimiz yıl şubat ayında 7, diğer aylarda 9 işçi çalıştıran işyerelerinin bu sene 6 işçi çalıştırması halinde asgari ücret desteği verilmeyecek. 

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA