18-29 Yaş Arasındaki Gençlere Devletten 27 Bin TL'ye Kadar Destek

19 Mayıs Atatürk 'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu hafta sonu. Sabah Gazetesi 'nden Faruk Erdem , bugün kaleme aldığı yazısında, "Son dönemde çıkartılan düzenlemeler ile gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer almaları sağlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl başlatılan girişimci teşvikleri ve bu yıl uygulanan ilave istihdam teşvikleri genç istihdamını artırıcı rol oynuyor." ifadelerini kullandı ve gençlere verilen teşvikler hakkında bilgilendirmeler yaptı. 

18-29 Yaş Arasındaki Gençlere Devletten 27 Bin TL'ye Kadar Destek

Son dakika: 29 yaş altı gençlere 27 bin TL 'lik destek.

BAĞ KUR DEVLET 'TEN

Kendi işlerini kuracak gençlerin tüm vergi ve primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. İlk kez işyeriş açan ve SSK ya da Bağ Kur 'a kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor ve işlerini büyütebiliyor.

Söz konusu destek, en düşük prim üzerinden hesaplandığında 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşluk miktarı  buluyor. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalıyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.
 • Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.
 • Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.
 • Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.
 • Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

ŞARTLAR

 • Kendi işinde çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.
 • Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacak.

12 AYDA 10 BIN 591 TL DESTEK VERİLECEK

Teşvik hesabı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

 • Brüt asgari ücret: 2.558,40 TL
 • Aylık prim: 2.558,40 X %34.5 = 882.65 TL
 • Yıllık prim: 882.65 X 12 = 10.591,78 TL
 • Devletin vereceği destek: 10.591,78 TL

BAŞVURU

Başvurular vergi dairesinden temin edecek "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası" belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılacak.

HESAP NASIL YAPILIYOR?

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek.

* 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde istisna sayesinde 16 bin 550 lira kalacak.

* 2019'da 75 bin TL gelir elde edilmiş olsun. Teşvik uygulanmazsa 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7 bin 100 TL, fazlasına ise yüzde 27 gelir vergisi ödenir.

* 35.000 x 0.27 = 9.450 TL

* 7.100 TL + 9.450 TL = 16.550 TL (40.000 TL'si için 7.100 TL) vergi öder.

* 3 yıllık kazanç: 16.550 x 3= 49.650 TL olur.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA