Ve Beklenen Oldu! Ankara Valiliği’nden de Yasak Kararı Geldi (15 Eylül’e Kadar Sürecek)

Ankara Valiliği ; mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver ve piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Ve Beklenen Oldu! Ankara Valiliği’nden de Yasak Kararı Geldi (15 Eylül’e Kadar Sürecek)

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına geçilmesinin ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunu arttırması ve Ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması gerektiğine dair ilgi (ç) Genelge ilişikte gönderilmiştir. Bu kapsamda; milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 – Ankara İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İlimiz sınırları içerisindeki ekli listede yazılı Mesire Alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 05.08.2021 – 15.09.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

2 – Ankara İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.

3 – İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve Milli Parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08:00-20:00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir.

4 ­ Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.

5 – Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri /mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerleri / Mahalleler dâhil olmak üzere anız, bağ­bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır.

6 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

7– Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

8 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

9 – Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

10 – Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

11 – Bu karar hükümleri 05.08.2021 – 15.09.2021 tarihleri arasında uygulanır.

12 – Bu karar hükümleri Ankara Valiliği tarafından yürütülür.