Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs Genelgesi! Yeni Karar Açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine göre koronavirüs salgını artık meslek hastalığı sayılabilecek. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin yakınlarına aylık bağlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs Genelgesi! Yeni Karar Açıklandı

Çalıştığı ya da yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla 'Meslek hastalığı' ile 'Vazife Malullüğü' kapsamında sosyal güvenlik haklarından yararlanabiliyor. Bu durumun hatırlatıldığı genelgede, sağlık personelinin görevlerini yapmakta iken görev sebep ve tesiri ile koronavirüs tanısı ile tedavi sonucu malul olduğu belirlenen ile hayatını kaybedenlere meslek hastalığı ve  vazife malullüğünden faydalanabileceği kaydedildi.

İlgili kararda, "Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'meslek hastalığı' ile 'vazife malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir." denildi.