Gümüşhane'de de Koronavirüs Nedeniyle Sigara Yasağı Getirildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında işlek cadde ve sokaklarda 18 Eylül 2020 tairhinden itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

Gümüşhane'de de Koronavirüs Nedeniyle Sigara Yasağı Getirildi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için yeni kararlar aldı. İlde yürütülen çalışmalara ilave tedbir kararlarının alındığı toplantıda, caddelerde sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riski nedeniyle il merkezinde, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda sitara içilmesi yasaklandı.

VALİLİK DUYURUSUNDA

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16.09.2020 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
Gelinen aşamada başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere alınan tedbirlere
yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması
nedeniyle, vatandaşların yoğun olarak bulundukları bazı caddelerde/kaldırımlarda
kıraathane/kahvehaneler, çay ocakları gibi işyerlerinin önlerine sehba, masa vb. tabure, sandalye
koymak suretiyle toplu halde oturarak, çay ve sigara içmek suretiyle maske ve mesafe kuralını ihlal
ederek diğer vatandaşlarımıza virüsün bulaşma riskini artırdıkları değerlendirilmektedir.
Bu nedenle salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek, bulaşı
riskini azaltmak amacıyla, aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
Bu Kapsamda;
1) Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak amacıyla, pandemi dönemi boyunca ilimiz
genelinde bulunan kıraathane/kahvehane ve çay ocakları gibi işyerlerinin, iş yeri dışına (kaldırım, yol,
vb.) oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye vb. konulmasının, çay vb. servis
yapılmasının 18/09/2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına,
2) İçişleri Bakanlığımızın 10/06/2020 tarihli ve 89780865-153-E.9138 sayılı Genelgesine
istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 10.06.2020 tarih ve 2020/6-7 sayılı kararı ile 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve
maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiş olup, bu süre içerisinde dışarı çıkan 65 yaş
ve üzerindeki değerli büyüklerimizi salgından korumak, daha sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlamak
amacıyla ilimiz merkezinde bulunan Fatih Parkının 65 yaş ve üzerindeki değerli büyüklerimize tahsis
edilmesine, 65 yaş altı vatandaşlarımızın bu alanı kullanmamalarına,
3) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.