İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldığı açıklandı.

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, bahsi geçen bu uygulama açısından değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, resmi gazetenin bugünkü sayfasını ilan edildi.


Buna göre devlet eliyle iskan için hak sahibi olup arsa, arazi ve konu tahsisi yapılan ya da yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşinen ödemek isteyen vatandaşların maliyet ile rayiç bedeller dikkate alınmak suretiyle yararlanacakları indirim oranları açıklandı.


Buna göre aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişiklik gösteren oranlarda %65 ile %44 arasında indirimden yararlanabilecek.