MSB Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Linki

Milli Savunma Bakanlığı kamu personeli alımı başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru detayları ve başvuru sayfası.

MSB Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Linki

Milli Savunma Bakanlığı kamu personeli alıyor.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafındna yayımlanan duyuruda , uzman personel kadrosuna 51 adet memur alımı yapılacağına yer verildi. Biz de kamubulteni olarak bu haberimizde MSB 'nin Genelkurmay Başkanlığı 'na yaptığı kamu personeli alımının mezuniyet şartı ile diğer detaylarına ve başvuru ekranına yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak);
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Adayların başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanı aynı olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP03 (Lisans) puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak.

MEZUNİYET VE DİL ŞARTI

Her uzman kadrosu için istenen mezuniyet ve dil şartı şu şekilde;

22 Uzman:

Mezuniyet: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dil: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça, Rusça, Yunanca, Bulgarca, Rumence, İspanyolca veya Fransızca) en az 70 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak.(Son beş yıl İçerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

1 Uzman

Mezuniyet: Mütercim-Tercümanlık (Almanca), Çeviribilim (Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (TürkçeAlmanca-İngilizce) lisans programlarının birinden mezun olmak

Dil: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (Almanca) en az 80 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

1 uzman

Mezuniyet: Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizceFransızca), Mütercim-Tercümanlık (İng-FraTürkçe), Mütercim-Tercümanlık (TürkçeAlmanca-İngilizce) lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dil: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

1 Uzman:

Mezuniyet: Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak

Dil: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (Arapça) en az 80 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

5 Uzman

Mezuniyet: Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak

6 Uzman

Mezuniyet: Maliye, Muhasebe veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.

8 Uzman

Mezuniyet: Hukuk lisans programından mezun olmak.

10 Uzman

Mezuniyet: Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak

Dil: ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından (İngilizce en az 70 puan almış olmak) veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

BAŞVURU

MSB kamu personeli alımı başvurusu internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru için aşağıdaki internet sayfasına gidin.

Başvuru yapmak için tıklayın

Son başvuru: 29 Mart 2019.

TÜM KAMU İLANLARINDAN, MEMUR ALIMLARINDAN , POLİS VE ASKER ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN