Yargıtay Başkanlığı En Az 60 KPSS ile 151 Personel Alımı Başvuruları Başladı Kimler Başvurabilir Başvuru Şartlarında Neler Var

Kamu kurum ve kuruluşları personel alım başvuruları devam ediyor. Yargıtay Başkanlığı tarafından 6 farklı branşta toplamda 151 kamu personeli alımı yapılacak. 2020 KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre yerleştirme yapılacak.

Yargıtay Başkanlığı En Az 60 KPSS ile 151 Personel Alımı Başvuruları Başladı Kimler Başvurabilir Başvuru Şartlarında Neler Var

Kamu kurum ve kuruluşları personel alım başvuruları devam ediyor. Yargıtay Başkanlığı tarafından 6 farklı branşta toplamda 151 kamu personeli alımı yapılacak. 2020 KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre yerleştirme yapılacak.

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:34
Yargıtay Başkanlığı En Az 60 KPSS ile 151 Personel Alımı Başvuruları Başladı Kimler Başvurabilir Başvuru Şartlarında Neler Var

Alım Yapılacak Kadrolar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 60 personel

Mübaşir: 10 personel

Mütercim-Tercüman: 1 personel

Şoför: 10 personel

Hizmetli: 60 personel

Teknisyen: 10 personel

Başvuru Genel Şartları

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak

- İşini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak

- Emekli yada yaşlılık aylığı almamak

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

- kamu kurumlarında 4/B’li çalışmıyor olmak

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi 09.09.1987 sonrası olanlar müracaat edebilir.)

- 2020 KPSS ilgili puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Alım Yapılacak Kadroların Mezuniyet Şartı

Başvuru Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Ataması yapılacak adaylardan ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. [Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak; Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak; Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.]

Mübaşir

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Mütercim-Tercüman (İngilizce)

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde(İngilizce) YDS puanı veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Şoför

a) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı(Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)sürücü belgesine sahip olmak.

b) SRC2 belgesine sahip olmak.

c) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak

Hizmetli

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Teknisyen (İnşaat) (Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı)

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı belgesine sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak

Teknisyen (İnşaat) (Seramik Karo Kaplamacısı)

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Seramik Karo Kaplamacısı belgesine sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Teknisyen (İnşaat) (Isı Yalıtımcısı)

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Isı Yalıtımcısı belgesine sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Teknisyen (İnşaat) (İnşaat Boyacısı)

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı belgesine sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Yer Döşemecisi)

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezunu olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Ahşap Yer Döşemecisi belgesine sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Mobilya İmalatçısı)

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesine sahip olmak.

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 05.09.2022–09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

a- İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik gelmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların,

e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümündeki Denklik Belgesi alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

b) İlana başvuracak ortaöğretim(lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini “Lise Mezuniyet Bilgileriniz” alanına pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

c) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

d) Destek personeli (şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların istenen sürücü belgesi e-devletten otomatik olarak gelmekte olup, SRC2 belgelerinin ise “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklenmesi gerekmektedir.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında “Diğer Bilgiler” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  / 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.