Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. DPB 'de yayımlanan ilanda 9 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. DPB 'de yayımlanan ilanda 9 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:15
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personeli alacak.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda bilişim kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 9 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” ne göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

CBS YAZILIM UZMANI 1 Kişi

1) .NET C# ve ASP.NET MVC konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu
belgelemek,
2) Web API konusunda deneyimli olmak,
3) WCF, SOAP, RESTFUL gibi web servis teknolojilerine hâkim olmak,
4) Uygulama sunucuları yönetimi, IIS ve Apache konusunda deneyim sahibi olmak,
5) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip
olmak,
6) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Ajax gibi web teknolojilerine hâkim
ve bu alanlarda deneyimli olmak,
7) Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
8) ESRI ve Dojo javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
9) Angular platformu hakkında bilgi sahibi olmak,
10) Oracle Spatial ve/veya PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi
veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,
11) ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
12) OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini
kullanarak geliştirme yapmış olmak,
13) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
14) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında
deneyimi olmak,
15) Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
16) Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek,
17) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
18) Mikroservis gibi teknolojilere hakim olmak ve entegrasyon konularında tecrübeli
olmak,
19) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
20) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
21) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

YAZILIM UZMANI 2 Kişi

1) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3
(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2) Tasarım desenlerine (design patterns) etkin olarak kullanabilmek,
3) Entity Framework, LINQ konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak,
4) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve
üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,
5) İyi derece PHP bilgisine sahip olmak,
6) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve
deneyimli olmak,
7) MS SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede
SQL bilgisine sahip olmak,
8) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
9) Web servisleri, SOAP, REST, WCF, Mikroservis gibi teknolojilere hakim olmak ve
entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
10) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
11) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
12) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
13) UML tecrübesine sahip olmak,
14) Linux ortamında çalışabilecek,
15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

KIDEMLİ WEB YAZILIM UZMANI 1 Kişi

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde web yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almış olmak,
3) Kullanıcı sayısı 10.000’den (on bin) fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 1
(bir) adet projede görev almış olduğunu belgelemek,
4) Web yazılım geliştirme, ara yüz tasarımı, mobil uygulama konusunda yaptığı
çalışmalarla ilgili port folyo ile sunabilmek,
5) JQuery, AJAX, HTML5, CSS 3.0, Javascript, Angular JS gibi web teknolojilerine
hakim ve uygulama seviyesinde uzman olmak,
6) C#, Asp.Net MVC ve Entity Framework konusunda ileri derecede bilgi sahibi olmak,
7) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve
Web Servisleri (SOAP, REST, AngularJS, VueJS, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD)
kütüphanelerinin güvenli kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) IOS (Objective-C, Swift), Android (Java, Kotlin) konusunda bilgi sahibi olmak,
9) Yazılım yaşam döngüsü, güvenli yazılım, kalite, değişiklik yönetimi ve yazılım
doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
10) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve kullanıcı ara yüzü (User Interface)
tasarım prensipleri ve tasarım trendleri konusunda dünyadaki örnekleri yakından takip
ederek uygulama yapabilmek,
11) Mobil uygulama geliştirme konusunda backend ve client tarafında görev alabilecek
bilgiye sahip olmak,
12) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu (CrossBrowser), Responsive
çözümler konusunda deneyim sahibi, uygulama seviyesinde uzman olmak,
13) Dreamweaver, Photoshop, Adobe Illustrator, Flash vb. grafik tasarım programlarını
kullanabilmek,
14) Nesne tabanlı analiz, mobil tasarım, tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi,
menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel
tasarım prensiplerini uygulama konusunda uzman olmak,
15) T-SQL, SQL, PostgreSQL, Oracle veritabanlarından en az birinde veri tabanı tasarımı,
optimizasyonu ve performans artırımı konusuna hakim olmak,
16) OpenMap vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17) Versiyonlama araçlarının (SVN, CVS, TFS, GIT vb.) en az birinin yöneticiliğini
yapmış olmak, bu ürünlerin kurulum ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almış olmak,
18) Zaman yönetimi konusunda başarılı, verilen işi taahhüt ettiği sürede bitirebilme,
belgeleme ve düzenli raporlamaya önem verme, ekip bilinciyle çalışabilme niteliklerine
sahip olmak,
19) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solutions
Developer (MCSD) sertifikalarına sahip olmak,
20) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

KIDEMLİ AĞ UZMANI 1 Kişi

1) En az 10 (on) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı omurga ve kenar
ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ
kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 10.000 (on bin) kullanıcılı
bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olduğunu
belgelemek,
2) Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin
pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek
sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW,
IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun
çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,
3) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı
yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak,
4) Kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan
politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak,
5) Cisco Certified Network Professional (CCNP) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
6) Fortinet NSE4 Network Security Professional setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
7) Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
8) Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi
olmak,
9) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP teknolojileri konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall
donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
11) Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak,
12) IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına
hakim olmak,
13) Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x konularında ileri düzeyde
bilgi sahibi olmak,
14) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
15) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
16) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
17) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
tecrübesine sahip olmak,
18) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip
olmak,
19) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında
yeterli bilgiye sahip olmak,
20) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

AĞ VE GÜVENLİK UZMANI 1 Kişi

1) En az 5 (beş) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı Omurga ve kenar
ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ
kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı
bir Bilgi İşlem Merkezinde aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
2) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE
802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
6) Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,
7) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak,
8) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
9) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
10) Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
11) RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak,
12) Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi
konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak,
13) Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
14) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point
Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

SİSTEM UZMANI 2 Kişi

1) En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
2) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 (yüz) disk (üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN
sistemlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
3) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory,
DNS,DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak,
kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
4) VB, VMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi sahibi olmak,
6) Disaster Recovry Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,
7) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional
(MCITP) sertifikasına sahip olmak,
8) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi
olmak,
9) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
10) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve
sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
11) Replication ve Backup konularında (Veeam veya DPM ) bilgi sahibi olmak,
12) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,
13) Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,

14) Microsoft Orchestrator 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
15) MCSA: Windows Server 2016 sertifikasına sahip olmak,
16) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI 1 Kişi

1) En az 2 (iki) etki alanı sunucusu olan ve/veya istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine
benzer yapıda sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
2) En az 100 (yüz) disk ve üzeri SAN sistemlerinde 10 (on) yıl çalışmış olmak,
3) Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active
Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy, Microsoft
System Center ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun
çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
4) Microsoft Lync 2013 kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konusunda
tecrübe sahibi olmak,
5) Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,
6) VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
7) Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih
nedenidir,
8) Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,
9) Blue Coat Reporter, Blue Coat CAS, Blue Coat MC konularında bilgi sahibi olmak,
10) Vmware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında deneyim sahibi olmak,
11) VCP6.5-DCV sertifikasına sahip olmak,
12) Depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13) Linux İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
14) Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmak.
15) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional
(MCITP) sertifikasına sahip olmak,
16) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak

17) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip
olmak,
18) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik,
log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
19) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve
sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
20) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
21) Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
22) Microsoft Orchestrator 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
23) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 9 Aralık 2019 gününe kadar yapılacak. Başvuru ekranı aşağıda >>

https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.