İçişleri Bakanlığı Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı-12-19 Bin TL Maaşla

İçileri Bakanlığı 21 kamu personeli alımı başvurusu bugün başladı. Bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvurular E Devlet üzerinden alınıyor. İşte ilan detayları.

İçişleri Bakanlığı Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı-12-19 Bin TL Maaşla

İçileri Bakanlığı 21 kamu personeli alımı başvurusu bugün başladı. Bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvurular E Devlet üzerinden alınıyor. İşte ilan detayları.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
İçişleri Bakanlığı Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı-12-19 Bin TL Maaşla

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana başvurular başladı. Bilişim personeli kadrosunda sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere yapılan personel alımında başvuru detayları şu şekilde;

21 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 21 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmekte:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İçişleri 21 bilişim personeli alımında her pozisyon için farklı özel şartlar aranmaktadır. İlanın özel şartları şu şekilde;

1 SİBER GÜVENLİK UZMANI 

 1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 2.  Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz YerelAlan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hakim olmak,
 7. Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB servislerine hakim olmak,
 8.  En az TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı Sertifikası Ağ ve Sistem alt yapısı veya TSE tarafından eşlenik bir belgeye sahip olmak, ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
 13. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 14. Aşağıdaki sertifikalardan en az iki tanesine sahip olmak;
 15. Certified Ethical Hacker (CEH),
 16. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester)
 17. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
 18. MCSE Server Infrastructure
 19. CISSP sertifikalarına sahip olmak
 20. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 21. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

1 KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 2. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
 3. Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
 4. Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,
 5. Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Nesne tabanlı mimarilerin analiz ve tasarımları hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 7. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 8. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
 9. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,
 10. JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
 11. Microsoft TFS, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçlarının en az birinin yöneticiliğini yapmış olmak, bu ürünlerin kurulumu ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almış olmak,
 12. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 13. Oracle Fusion Middleware ürün ve teknolojileri (WebLogic Server, SOA, OSB, OAG) konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
 14. Oracle WebLogic Server kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve izlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
 15. RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 16. Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojilerinden en az birine hakim olmak,
 17. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
 18. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak, ö) Enterprise Service Bus (ESB), XML WEB servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 19. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

1 İŞ ZEKASI UZMANI 

 1. Veri Ambarı / İş Zekası / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az üç (3) yıl tecrübeli olmak,
 2. Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,
 3. Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI) ç) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)
 4. OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSAS)
 5. İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
 6. Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
 7. MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,
 8. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

1 SİBER GÜVENLİK UZMANI 

 1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hakim olmak, (Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)
 7. IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
 8. SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
 10. Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 13. Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
 14. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

 1. Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
 2. MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
 3. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

5 KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 2. Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
 3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 4. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 5. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
 8. JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
 9. RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 10. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
 11. SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
 12. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 13. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
 14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

 1. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

2 KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 

 1. Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,
 2. Nesneye dayalı programlama metotlarına hakim olmak,
 3. OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hakim olmak, ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,
 4. UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

 1. Görüntü işleme konusunda doktora veya yüksek lisans yapmış olmak.

2 UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 

 1. Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,
 2. Nesneye dayalı programlama metotlarına hakim olmak,
 3. OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hakim olmak, ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,
 4. UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

7 UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET 

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 2. Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
 3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 4. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 5. Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. ASP.NET MVC, C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 7. JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
 8. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
 10. SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,
 11. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 12. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
 13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

 • NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

1 İŞ ANALİSTİ UZMANI 

 1. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
 2.  Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
 3. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 4. Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
 5.  İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8.  Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9.  TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ı) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
 11. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
 12. Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak,
 13.  Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İçişleri personel alımı başvurusu 7 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurular internet üzerinden alınacaktır. 

Başvurular www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak. E Devlet üzerinden yapacağınız başvuruda aşağıdaki evrakları internet ortamına yüklemeniz gerekmektedir. 

 • Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800),
 • Özgeçmiş,
 • SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.),
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
 • Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS’ ye girmek zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (YDS ve dengi sınava girmek zorunlu değildir.) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir. Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.).

TÜM KAMU İLANLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 22.07.2019 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kamu yönetimi mezunuyum 2019-07-23 02:33:11

Kamu yönetimi mezunuyum kamu yönetimi mezunlarına kadro açılmasını istiyoruz Kamu yönetimi mezunlarına ağırlık verilmelidir sesimizi duyun artık lütfen destek verin arkadaşlar farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz lütfen destek olun bizlere farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır müfettişlik uzmanlık müsteşarlık müdürlük şube müdürlüğü oda başkanlığı genel başkanlık denetmenlik daire başkanlığı bölge müdürlüğü danışmanlık hakimlik kaymakamlık başdanışmanı başdenetçi gibi sınavlar açılmalıdır lütfennnnnnnnn gerçekten bekliyoruz lütfennnnnnnnn