Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Personel Alımı Yapıyor (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Şartlar Açıklandı)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sözleşmeli yeni personel alımları yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Personel Alımı Yapıyor (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Şartlar Açıklandı)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sözleşmeli yeni personel alımları yapılacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 20:32
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Personel Alımı Yapıyor (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Şartlar Açıklandı)

SSB 34 PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yapılan personel alımı duyurusunda , proje mühendisi ve proje asistanı alınacağı, ilgili alım için toplamda 34 kontenjanın ayrıldığına yer verilirken, başvuru süresiyle ilgili, "Adaylar başvurularını; 1 Mart - 15 Mart 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında yer alan bilgiler doğrultusunda yapacaktır. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." denildi. Başvuru işlemleri 15 Mart 2019 saat 18.00 itibariyle sona erecek.  SSB Personel alımında proje mühendisleri için ayrılan kontenjan 15 olurken, proje asistanı alımı için 19 kontenjan ayrıldı. Proje Asistanı alımı için başvuru yapacakların KPSS'den en az 65 puana lmış olması, YDS'den en az D puan almış olması ve  "En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri" mezuniyet şartını yerine getirmesi gerekiyor. 

Başvuru Genel ve Özel Şartlarının Tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

A. Genel

3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 (on beş) Proje Mühendisi, 19 (on dokuz) Proje Asistanı olmak üzere toplam 34 (otuz dört) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

Tablo 1

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI

KPSS ŞARTI

YDS ŞARTI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

4

20

P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ C SEVİYESİ (EN AZ 70 PUAN)

Endüstri Mühendisliği

4

20

Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği

2

10

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

2

10

Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

1

5

Fizik Mühendisliği

1

5

Kimya Mühendisliği

1

5

TOPLAM

15

75

2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN

Tablo 2

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI

KPSS ŞARTI

YDS ŞARTI

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

19

95

P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 65 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ (EN AZ 60 PUAN)

B. Sınav Başvuru Şartlan

1. Genel Şartlar:

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları,

Sınava başvuruda bulunacak adayların, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmaması,

gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

(1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmaları,

(2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce sınavda iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

(1) Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

(2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce sınavda iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; 1 Mart - 15 Mart 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Mart 2019, Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini,

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.

(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı

(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Başkanlığın (www.ssb.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

D. Sınav

(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır.

(2) Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.

(3) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

(4) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

(5) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek adaylar belirlenebilecektir.

(6) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

(7) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrı ca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(8) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Başkanlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.

(9) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın;

(312) 411 96 85, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Son Güncelleme: 20.12.2018 20:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.