Adalet Bakanlığı Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bitiyor-2750-8000 TL Maaşla

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. 7 farklı kadroya yapılan memur alımında başvuru detayları, başvuru şartları, başvuru şekli ve maaşlar yazımızın devamında. İşte detaylar.

Adalet Bakanlığı Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bitiyor-2750-8000 TL Maaşla

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. 7 farklı kadroya yapılan memur alımında başvuru detayları, başvuru şartları, başvuru şekli ve maaşlar yazımızın devamında. İşte detaylar.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:05
Adalet Bakanlığı Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bitiyor-2750-8000 TL Maaşla

Adalet Bakanlığı 4-5 ve 8 bin TL maaşla personel alıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından Temmuz ayının ilk günlerinde ilanlar yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KATİP-MÜBAŞİR-İKM BAŞVURULARI BİTTİ

Adalet Bakanlığı ile CTE 'nin katip, infaz koruma memuru ve mübaşir alımı başvuruları 16 Temmuz günü sona erdi. Bu alımın başvuru sonuçları 30 Temmuz günü açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda kamubulteni.com 'da olacak. 

İLANA BAŞVURANKADIN-ERKEK ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ İÇİN TIKLAYIN

AVUKAT-HİZMETLİ-İSTATİSTİKÇİ-PSİKOLOG-SOSYAL ÇALIŞMACI-MÜTERCİM-ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesine Avukat, Hizmetli, İstatistikçi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Mütercim ve Çözümleyici alımı yapıyor. Temmuz ayının 5 'inde başlayan kamu personeli alımında başvurular 19 Temmuz 2019 gününe kadar alınacak. Başvuru detayları şu şekilde;

AVUKAT-HİZMETLİ-İSTATİSTİKÇİ-PSİKOLOG-SOSYAL ÇALIŞMACI ALIMI

BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak. 

Avukat:

 • Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Hizmetli

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Psikolog:

 • Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı: 

 • Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

İstatistikçi

 • İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru Formu
 • Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
 • 2018-KPSS sonuç belgesi,
 • Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) 
 • Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

BAŞVURU

Başvurular 19/07/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. 

Kadrolara göre maaşlar şu şekilde;

MÜTERCİM ALIMI

7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça ÇEVİRMEN alımı yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,
 • Son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Arapça veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (A) düzeyinde puana veya son iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
 • 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BELGELER

 • 2018-KPSS sonuç belgesi,
 • Başvuru formu 
 • Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği. (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.),
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.),
 • Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanıp imzalanacaktır),
 • Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2) (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),
 • Askerlik durum belgesi,
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan

 

BAŞVURU

Başvuru 19/07/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

17 ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI

Adalet Bakanlığı 17 Çözümleyici alımı başvuru şartları şu şekilde;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • En az lisans mezunu olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
 • 2018-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
 •  Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 • En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Çözümleyici (1. Grup) için aşağıdaki şartlardan en az birisini taşımak,

a)   JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b)   Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen yazılım tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek)

c)  RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi)

d)   ORM araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

e)    Raporlama araçlarını (JasperReport, StyleReport vb.) etkin kullanabilmek,

f)    Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)   Veri ambarı tasarımı, iş zekâsı ve istatistik alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)   Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i)    Web Servisleri, REST ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k)   Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3) Çözümleyici (2. Grup) için aşağıdaki şartlardan en az birisini taşımak,

a)   UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b)   Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c)    MS İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)   Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)    Sızma, zafiyet tarama, yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)    İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)   Büyük ölçekli veri merkezlerinin enerji veya iklimlendirme altyapıları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)   Kimlik yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i)     Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

  II.İSTENİLEN BELGELER

 

1) Başvuru formu, 

2)  2018-KPSS sonuç belgesi,

3)  Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile suretleri karşılaştırılacaktır.)

4)   Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

5)   Fotoğraflı özgeçmiş, (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

6)   Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

7)   Askerlik durumunu gösterir belge,

8)  Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

9)   En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,

10)   Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan

11)   Adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi.

 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

 

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

 

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 05/07/2019 tarihinden 19/07/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Çözümleyici kadrosuna alınacak adaylar 8 bin TL 'den başlayan maaşla çalıştırılacak. 

TÜM KAMU İLANLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN..

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.