KVKK Memur Alımı Yapacak! KVKK’na Memur Alımı için Başvuru Tarihleri ve Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na uzman yardımcısı alımı yapılacak. Resmi duyuru geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sayfası üzerinden yayımlanmış, ilgili duyuruda alıma başvuru yapmak isteyen adayların KPSS şartının yanı sıra mezuniyet ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı. Duyuruda; alımı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olacağı, sınav başvurularının posta yoluyla ya da şahsen  alınacağı, sınavla ilgili tüm ayrıntılara kurumun resmi sayfasından erişilebileceği belirtilmişti.

KVKK Memur Alımı Yapacak! KVKK’na Memur Alımı için Başvuru Tarihleri ve Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na uzman yardımcısı alımı yapılacak. Resmi duyuru geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sayfası üzerinden yayımlanmış, ilgili duyuruda alıma başvuru yapmak isteyen adayların KPSS şartının yanı sıra mezuniyet ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı. Duyuruda; alımı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olacağı, sınav başvurularının posta yoluyla ya da şahsen  alınacağı, sınavla ilgili tüm ayrıntılara kurumun resmi sayfasından erişilebileceği belirtilmişti.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
KVKK Memur Alımı Yapacak! KVKK’na Memur Alımı için Başvuru Tarihleri ve Şartları

KVKK Memur Alımında Alımla İlgili Ayrıca Şu İfadeler Yer Aldı:

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 09/10/2021 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir. 

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar: 

Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak, 

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; 

  1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),
  2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),
  3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr), 

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar) 

Sınav başvuru tarihi ve şekli: 

Sınav başvuruları 31/08/2021 – 27/09/2021 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuruda istenilen belgeler: 

a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır). 

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 

c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

ç) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ve fotokopisi ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir), (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), (e-Devlet üzerinden alınmış "Yükseköğretim Mezun Belgesi" de geçerli kabul edilecektir), 

d) Üç adet vesikalık fotoğraf,
e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi, 

Son Güncelleme: 05.08.2021 11:50
Anahtar Kelimeler:
KvkkKvkk Memur
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol