Adli Tıp Kurumu'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor (İşte Şartlar ve Başvuru Tarihleri)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 57 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Basın İlan Kurumu , Adli Tıp Kurumu Resmi Sayfası ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sayfasından yayımlandı.

Adli Tıp Kurumu'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor (İşte Şartlar ve Başvuru Tarihleri)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 57 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Basın İlan Kurumu , Adli Tıp Kurumu Resmi Sayfası ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sayfasından yayımlandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:02
Adli Tıp Kurumu'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor (İşte Şartlar ve Başvuru Tarihleri)

Adli Tıp Kurumu'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor (İşte Şartlar ve Başvuru Tarihleri)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 57 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Basın İlan Kurumu , Adli Tıp Kurumu Resmi Sayfası ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sayfasından yayımlandı.

İlgili alım için başvuru tarihleri de netleşti. Yapılan duyuruda, 57 kişilik sözleşmeli personel alımı için 26 Ağustos 2019 tarihinde başvuruların alınacağı, 6 Eylül 2019 saat 17.00 itibariyle sürecin sona ereceği belirtildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın personel alımında biyolog, kimyager, büro personeli, hizmetli, şoför, teknisyen, hemşire, infaz ve koruma memuru, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni unvanları için kontenjan ayrıldığı görülürken, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra her bir unvan için ayrıca belirlenen başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.  Başvurular , Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Buradan yapılan başvurunun ardından adayların posta ya da diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 06 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı (KPSS-2018) yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için, merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.).

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

KONTENJAN DAĞILIMI

Ek 1 : Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON GÖREV YERİ POZİSYON SAYISI ÖĞRENİM ŞARTI KPSS PUAN TÜRÜ KPSS NİTELİK KODLARI NİTELİKLER ÖZEL ŞARTLAR

BİYOLOG

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

LİSANS

KPSS P3

4571

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı 3

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (KİMYAGER )

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı 4

LİSANS

KPSS P3

4559

Kimya lisans programından mezun olmak.

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı 3
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
BÜRO PERSONELİ Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul ) 3 ÖNLİSANS KPSS P93 3047 3179

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı 2

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

2001

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1

DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

2001

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

TEKNİSYEN

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

2051 2023 2111

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

HEMŞİRE Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul ) 2 LİSANS KPSS P3 4605

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

LABORANT

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

ÖNLİSANS

KPSS P93

3023

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı 2

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN)

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

3

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

11032001

Cinsiyeti kadın olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

a) Yapılacak sınavın son başvurutarihi olan 06.09.2019 itibarıyla 18yaşını doldurmuş olmak, merkezîsınavın (KPSS-2018) yapıldığıyılın Ocak ayının birinci günüitibarıyla 30 yaşını bitirmemişolmak.(01 Ocak 1988 ve sonrasıdoğumlu olanlar sınava müracaatedebilecektir.) b) 160 cm. 'den kısa boyluolmamak,c) Boy uzunluğunun santimetrecinsinden son iki rakamı ile kilosuarasındaki fark 13'ten fazla, 17'denaz olmamak, (Örneğin; 170 cmboyunda olan bir adayın kilosunun70+13=83'ten fazla, 70-17=53'tenaz olmaması gerekmektedir.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı 2

ÖNLİSANS

KPSS P93

3024

Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Ardahan Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Aydın Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Edirne Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü 2
Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Hakkari Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Isparta Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Kilis Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Manisa Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Tokat Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ) Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1 ORTAÖĞRETİM KPSS P94 2087

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak. (Bu pozisyonda görev alacak personel, Adli Tıp Kurumu’nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak ve atandığı yerdeki görevine başlamadan önce İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)

Son Güncelleme: 17.10.2019 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Link yok link 2019-08-10 13:14:54

İyi tamam ilanları paylaşıyorsunuz da link nerede ?

Avatar
Nasır 2019-08-13 12:24:58

Nasıl baş vuru yapıcaz bu konuda da bilgi verirseniz çok iyi olucak