Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından 132 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Kırıkkale Üniversitesi’ne tıp fakültesi hastanesinde istihdam edilmek üzere hemşire, diyetisyen, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli unvanlarında toplamda 132 sağlık personeli alımı yapılacak.

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından 132 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Kırıkkale Üniversitesi’ne tıp fakültesi hastanesinde istihdam edilmek üzere hemşire, diyetisyen, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli unvanlarında toplamda 132 sağlık personeli alımı yapılacak.

27 Temmuz 2021 Salı 19:22
Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından 132 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Söz konusu alım için ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden kontenjan ayrıldığı görülürken, başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra genel şartları da dikkatle incelemesi gerekli.

Kırıkkale Üniversitesi’ne sağlık personeli alımı için başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.

2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak. 3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak. 6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak. 7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu

yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara

ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Başvurular

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ilan için başvurular 14 gün daha devam edecek. Başvurular internetten yapılacak. Başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılara kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.

https://kku.edu.tr/Anasayfa/Duyuru/Index/22731

Son Güncelleme: 27.07.2021 19:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol