Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne 83 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne 83 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:18
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne 83 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Üniversitenin personel alımı duyurusunda; Hemşire, Eczacı, Biyolog ve Sağlık Teknikeri unvanlarında alım yapacağı kaydedilirken, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi. Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımına başvuru işlemleri 20 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurularla ilgili yapılan resmi bilgilendirmede, işlemlerin internet üzerinden gerçekleşeceğine vurgu yapılırken, süreçle ilgili, "Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)" ifadeleri yer alıd. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ve kontenjan dağılımı ise şu şekilde: 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.
Özel Şartlar:
 Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.


 

 

NO UNVANI KADRO
ADEDİ
KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 40 2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.
2 Hemşire 13 2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek
3 Hemşire 15 2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
4 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 15 (onbeş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 10 (on) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak ve Ameliyathane
Hemşireliği eğitim sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
5 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 12 (oniki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 6 (altı) yıl Kardiyoloji Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek.
6 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek.
7 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
8 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
9 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
10 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak TÜRKAK TS EN ISO/IEC17020 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 2 (iki) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
11 Hemşire 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 8 (sekiz)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
12 Eczacı 1 KPSS
Şartı Aranmamaktadır
Eczacılık lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
13 Biyolog 1 2020
KPSS P3
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için)
Eğitimi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
14 Sağlık Teknikeri 1 2020
KPSS P93
Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardı Eğitimi ve TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarlar için)
Eğitimleri Belgelerine sahip olmak ve bunları belgelendirmek.
15 Sağlık Teknikeri 1 2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
16 Sağlık Teknikeri 1 2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017'ye ait İç Denetçi Eğitimi belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
17 Sağlık Teknikeri 1 2020
KPSS P93
Biyomedikal Cihaz Teknolojsi önlisans programından mezun olmak. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetki belgesine ve TÜRKAK Validasyon Eğitimi belgesine sahip olmak ve bunları belgelendirmek.
18 Sağlık Teknikeri 1 2020
KPSS P93
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Transport Ventilatör, Defibrilatör, Monitör ve E.K.G. Cihazı eğitim sertifikalarına sahip olmak. En az 3 (üç) yıl Ambulans mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.

Son Güncelleme: 05.04.2021 16:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Atanamayan sağlıkçı 2021-04-05 16:27:31

Heryeri hemşire doldurdunuz yeter artık.