Sefer Aycan: 620 Bin Sağlık Personeli Atama Bekliyor, Sağlık Hizmeti Ekip İşidir

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM Genel Kurulu'nda atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını gündeme getirerek, atama sayısının arttırılması çağrısında bulundu.

Sefer Aycan: 620 Bin Sağlık Personeli Atama Bekliyor, Sağlık Hizmeti Ekip İşidir

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM Genel Kurulu'nda atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını gündeme getirerek, atama sayısının arttırılması çağrısında bulundu.

14 Aralık 2019 Cumartesi 13:26
Sefer Aycan: 620 Bin Sağlık Personeli Atama Bekliyor, Sağlık Hizmeti Ekip İşidir

Sefer Aycan: 620 Bin Sağlık Personeli Atama Bekliyor, Sağlık Hizmeti Ekip İşidir

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMm Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında partisi adına söz aldı. Burada Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li Aycan, Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu hatırlatarak, atama bekleyen sağlıkçıların sesine kulak verilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda atama sayısının artırılması gerektiğini söyledi. 

MHP'li Sefer Aycan, "Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Hekim dışı sağlık personeli var ve bunlar hekimin tamamlayıcısıdır. Burada çok sorunlar var. Daha fazla hekim dışı sağlık personeli istihdam etmemiz lazım. 620 bin sağlık personeli atama bekliyor, yeterli gücümüz var, bunların istihdamını artırmamız lazım. Bunların bir kısmı sözleşmeli çalışıyorlar, sözleşmeyi kaldırıp hepsini kadroya geçirmek gerekiyor. Özellikle 1219 sayılı Kanun'da sağlık mesleklerinin uygulanmasında karışıklıklar vardır. Meslek tanımlarını, görev tanımlarını yeniden yapmamız lazım. Özellikle de artık, sertifikalı çalışmaya son vermek lazım çünkü her alanda yeteri kadar personelimiz vardır. Sertifikalı personelle hizmet vermek yerine direkt bu işin eğitimini almış kişilerle hizmet vermek gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Tercihleri Sürüyor

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hızmet birimlerine 8 bin 845 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair resmi duyuru ve tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sayfasında yayımlanmış, ilgili duyuruda tercih işlemlerinin 19 Aralık'ta sona ereceği belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına dair BİK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir." ifadelerine yer verilmiş, tercih işlemlerinde KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim 2018 sonuçlarının baz alınacağı belirtilmişti.

YENİ İLKOKUL, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS DÜZEYİNDEN İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK, KADIN-ERKEK DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLA.

Odyolog, Perfüzyonist ve Dil Konuşma Terapisti pozisyonlarının yanı sıra Sağlık Fizikçisi pozisyonları için de tercih yapmak isteyen lisansüstü öğrenim görmüş adaylar, 17 Aralık saat 17.00'ye kadar Mülga Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmak durumundalar. 

BİK'te personel alımına dair ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların, 17 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar Mülga Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Mülga Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 17 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Mülga Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklardır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığına daha önce başvuru yapmış olduğu başvuru sonucu bilgileri alınmış yüksek lisans veya doktora mezunu adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Son Güncelleme: 14.12.2019 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murat 2019-12-14 13:35:37

Hep sağlıkçılar ve iibf konuşuluyor, yüzbinlerce işsiz mühendisler neden konuşulmuyor hiç. Bu ülkeye fazla sanırım onlar!!!

Avatar
Madurlar 2019-12-14 13:40:04

Sadece ülkede sağlık açığı var ve onlara binlerce kontenjan açarken iibf mezunları kaç yıldır bekliyor ama kimsenin umrunda değil bu kadar işsiz mezun olağana bide üstüne borçlu mezun hiç öğrenci almayın bu bölümlere daha iyi çözüm istemiyoruz icratt

Avatar
Saglikci 2019-12-15 12:10:41

Biyomedikal teknikerleri atama bekliyor ama bir kisi bile alinmadi saglikci diyorsunuz ama adimiz bile yok alimlarda biz hangi kategorideyiz biri soyleyebilir mi?