Cumhurbaşkanlığı’na KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları 9 Ağustos’ta Başlayacak! Sınav Tarihleri ve Şartları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na KPSS Şartsız İletişim Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlıyor. Başvurular 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvuru işlemlerine dair yapılan resmi bilgilendirmede sınav ücretinin 125 TL olduğuna dikkat çekilirken ayrıca, “Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır. “ denildi.

Cumhurbaşkanlığı’na KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları 9 Ağustos’ta Başlayacak! Sınav Tarihleri ve Şartları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na KPSS Şartsız İletişim Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlıyor. Başvurular 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvuru işlemlerine dair yapılan resmi bilgilendirmede sınav ücretinin 125 TL olduğuna dikkat çekilirken ayrıca, “Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır. “ denildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 15:49
Cumhurbaşkanlığı’na KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları 9 Ağustos’ta Başlayacak! Sınav Tarihleri ve Şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:

(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; 

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, 

- İletişim fakültelerinden, 

- Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden, 

- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden, 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir. 

 • (2)  Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
 • (3)  İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.
 • (4)  Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden

(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir. 

(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir. 

Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

SINAV ŞEKLİ 

(1) Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada yapılacaktır. 

(2) Ön eleme yazılı sınavı: 

- Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır. 

 • Genel Yetenek (30 soru)
 • Genel Kültür (40 soru)
  - Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültür ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)
  - Mevzuat (10 soru)
  . Temel Hak ve Özgürlükler
  . 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)
  . 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  - İletişim Teorileri (10 soru)
  - Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)
 • Yabancı Dil (30 soru)
  - Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

- Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

(3) Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır. Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır. 

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet sitesinden(www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır. 

(5) Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı/ Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan adaylardan toplam kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

(6) İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavından sonra alan bilgisi yazılı sınav yapmadan da ön eleme sınavında başarılı olan adayları doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir. 

 • (7)  Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
  a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
 • (8)  Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her

birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır. 

(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilecektir. 

(10) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama yapılarak doldurulabilecektir. 

(11) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir. 

SINAV TARİHİ VE YERİ
(1) Ön eleme sınavı 12/09/2021 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. 

Sınav süresi 120 dakika olacaktır. 

(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir. 

(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. 

(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.