60-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu 516 Memur Alımı-Başvurular Başlıyor

En az lise mezunu adaylar arasından KPSS 60 ve 70 puan şartı ile 516 memur alımı yapılıyor. 3 Aralık 2018 günü başlayacak başvuruların detayları haberimizde.

60-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu 516 Memur Alımı-Başvurular Başlıyor

En az lise mezunu adaylar arasından KPSS 60 ve 70 puan şartı ile 516 memur alımı yapılıyor. 3 Aralık 2018 günü başlayacak başvuruların detayları haberimizde.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:13
60-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu 516 Memur Alımı-Başvurular Başlıyor

En az lise mezunu memur alımı başvurusu 3 Aralık 2018 günü başlıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası internet safyası aracılığıyla yayımlanan duyurularda en az lise mezunu adaylar arasından zabıta, teknisyen, bilgisayar işletmeni, hemşire gibi kadrolara memur alımı yapılacağına yer verildi. Bu ilanlara başvurular 3 Aralık günü başlayacak.

İSKİ 461 MEMUR ALACAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 461 memur alımı yapılacağına yer verildi. 

Kadro dağılımı ve istenen özel şartlar şu şekilde;

Kadro

Unvanı

Kadro

Adedi

Niteliği

Diğer Nitelikler

Mühendis

9

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve F n f orm atik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Biliıni ve Mühendisliği,

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis

7

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

3

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

- Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Mühendis

3

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

- Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az seviyesinde puan alınış olmak.

Mühendis

7

Çevre Mühendisliği İisans programından mezun olmak.

Mühendis

2

Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

9

Lilektrik

Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

8

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elcktrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

5

Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Mühendis

14

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

38

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

2

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

- Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Mühendis

3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

- Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Mühendis

3

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak.

Mühendis

1

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak.

Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Mühendis

7

Makine

Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis

3

Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

3

Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

2

Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

1

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Şehir

Plancısı

3

Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

Kütüphaneci

4

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.

Kütüphaneci

1

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.'den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.

Mimar

3

Mimarlık lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

İstatistikçi

2

İstatistik lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Kimyager

4

Kimya lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Kimyager

1

Kimya lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Peyzaj

Mimarı

1

Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

lisans programlarının birinden mezun olmak.

En az 70 puan

Grafıker

1

Grafik lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Restoratör

2

Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak.

En az 70 puan

Psikolog

1

Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak.

En az 70 puan

Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Biyolog

3

Biyoloji lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Hemşire

2

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Tercüman

2

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Tercüman

1

Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

Bilgisayar

İşletmeni

3

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

En az 70 puan

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

15

İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

2

İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Bilgisayar

İşletmeni

25

İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

5

İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Bilgisayar

İşletmeni

25

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

5

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Bilgisayar

İşletmeni

18

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

2

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

Bilgisayar

İşletmeni

20

Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

10

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

30

Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

20

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Bilgisayar

İşletmeni

20

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Tekniker

2

Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon

Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

3

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar

Programcılığa İnternet), Bilgisayar

Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

Bilgisayar Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

12

Elektrik önlisans programından mezun olmak.

Tekniker

12

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

35

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton

Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

6

Kimya veya Kimya Teknolojisi

önlisans programından mezun olmak.

Tekniker

10

Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Teknisyen

6

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

Teknisyen

2

Ortaöğretim Kurumlarının H ar i ta-T apu- Kadastro Alanı ve Dalları veya Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak.

Teknisyen

6

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak.

Teknisyen

2

Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Teknisyen

2

Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Teknisyen

2

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

İlana başvuru yapacak adayların 2018 KPSS'den en az 70 amış olması gerekmektedir.

Başvurular 3 Aralık günü başlayacak. İlan başvuruları başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ZABITA ALIMI

Çekmeköy Belediye Başkanlığı lise ve ön lisans mezunu adaylar arasından 60 KPSS ile 15 zabıta memuru alımı yapacak. Alım yapılan kadrolar ve mezuniyet şartı şu şekilde;

BAĞCILAR BELEDİYESİ 40 ZABITA ALIMI

Bağcılar Belediye Başkanlığı en az lise mezunu 40 zabıta alımı yapıyor. 60 KPSS ile yapılacak alımın detayları şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

BAŞVURU EKRANI

İlanlara başvurular şahsen alınacak. Başvuru formları yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.

Android uygulamamızı ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

İOS uygulamasını ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

Facebook grubumuza katılmak ve diğer adaylarla bilgi alış verişi yapmak için >>>>TIKLAYIN

Kamubulteni.com | Ankara

Son Güncelleme: 01.12.2018 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.