Uzman Erbaş Başvurusu Bitti: MSB ve Jandarma'nın Askeri Personel-Kolluk Kuvveti Alımı İlanları

MSB uzman erbaş alımı başvurusunun sona ermesinin ardından PERTEM sayfası güncellendi. Öte yandan Jandarma da korucu alımı ilanları yayımladı. İşte MSB ve Jandarma 'nın başvurusu devam eden ilanları.

Uzman Erbaş Başvurusu Bitti: MSB ve Jandarma'nın Askeri Personel-Kolluk Kuvveti Alımı İlanları

MSB uzman erbaş alımı başvurusunun sona ermesinin ardından PERTEM sayfası güncellendi. Öte yandan Jandarma da korucu alımı ilanları yayımladı. İşte MSB ve Jandarma 'nın başvurusu devam eden ilanları.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
Uzman Erbaş Başvurusu Bitti: MSB ve Jandarma'nın Askeri Personel-Kolluk Kuvveti Alımı İlanları

MSB uzman erbaş alımı sona erdi-İşte güncel askeri personel alımları.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı uzman erbaş alımı başvurusu sona erdi. Bavuruların sona ermesi sonrası askeri personel alımı ilanları güncellendi. Biz de Kamubulteni.com olarak bu haberimizde güncel askeri personel alımlarına yer verdik.

MSB PERTEM 'DEKİ GÜNCEL İLANLAR

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan ilanlarda güncel ilanlar şu şekilde verildi:

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2 SINIFA MUVAZZAF SUBAY ALIYOR

PERTEM 'de yayımlanan duyuru şu şekilde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS SINIFI Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru sadece ERKEK ADAYLAR tarafından yapılabilecektir. Ön başvuru için son tarih 25 Ağustos 2019 (saat 23.59) 'dur.

2. Başvuru şartlarını taşıyan 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 Lisans Puanı(her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır.) en az 60 olan ve başvuru kılavuzunda istenen yabancı dil sınav notu olan adaylardan kontenjanın en fazla 10 katına kadar aday seçim aşamalarına davet edilecektir. 2017 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk yabancı dil sınav notu olan adayların sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Mezuniyet akademik not ortalaması 2,75 (4 'lük sistemde) ve üzerinde olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru özel şartları ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

KARA-DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ BANDO SINIFI SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan ilada bando sınıfnda sitihdam etmek üzere KPSS şartsız subay ve astsubay alımı yapılacağına yer verildi. 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan BANDO SINIFI Muvazzaf Subay ve Astsubay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru sadece ERKEK ADAYLAR tarafından yapılabilecektir. Ön başvuru için son tarih 06 Ağustos 2019 (saat 23.59) 'dur.

Muvazzaf subay astsubay alımı ilan detayları için TIKLAYIN

İLANLARA BAŞVURACAKLAR BU SAYFADA

İlanlara başvuracak kadın-erkek diğer subay astsubay adayları ile bilgi alış verişi için  TIKLA

JANDARMA KORUCU ALIYOR

Jandarma 'nın devam eden korucu alımları şu şekilde;

MUŞ VALİLİĞİ

Muş Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Muş Valiliği mülki sınırları içinde; Toprakkale Köyü (10), Ortakent Köyü (10), Özdılek Köyü (10), Yaygın Beldesi (8), Yaygın Beldesi/Dağarası Mahallesi (5), Yaygın Beldesi /Kardeşler Mahallesi (3), Ulukaya Köyü (12), Karabey Köyü (3), Karabey Köyu/Ayrancı Mahallesi (3), Yelalan Köyü (3), Ekindüzü Köyü (2), Karaağaçtı Beldesi (8). Korkut İlçe Kaymakamlığı sınırları içinde; Mollababa Köyü (8). Hasköy İlçe Kaymakamlığı sınırları içinde; Eşmepınar Köyü (9). Bulanık İlçe Kaymakamlığı sınırları içinde; Karaağıl Köyü (4), Gölyanı Köyü (3), Çaygeldi Köyü (3), Oğlakkaya Köyü (8). Malazgirt İlçe Kaymakamlığı sınırları içinde; Beşçatak köyü (6), Aynalı Hoca Köyü (4), Okçuhan Köyü (10), Karaalı Köyü (2), Erence Köyü (3), Yurtseven Köyü (3),Doğantaş Koyu (3), Beşdam Köyü (2), Aslankaya Köyü (3), Konakkuran Beldesi (2), Hasanpaşa Köyü (2) olmak üzere azalan Güvenlik Korucu sayılarının takviye edilmesi maksadı ile toplam (152) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. İstekliler, bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlıklarından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alım Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 01-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlıklarına giderek müracaat edebileceklerdir. İsteklilere ilanen duyurulur”

GEVAŞ KAYMAKAMLIĞI

Gevaş Kaymakamlığı tarafından yayımlanan korucu alımı ilanı şu şekilde;

1.      Türk vatandaşı olmak.

2.      Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

3.      Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 tarihinden sonra doğmuş olmak)

4.      En az ilkokul mezunu olmak.

5.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6.      26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.

7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

8.      12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

9.      Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

10.    Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.

11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

12.    Siyasi parti üyesi olmamak.

13.    Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

14.Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

16.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

İSTENEN BELGELER:

1.      Nüfus Kimlik Kartının Tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.                                       

 2.    Diploma sureti,

3.      Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.

4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlıksorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

5.      Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.

6.      Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi

8.      Adli Makamlar veya E-Devlet sistemi üzerinden temin edilecek güncel dava dosyası durumunu gösterir belge

BAŞVURULAR 09 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR  GEVAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Jandarma Komutanlığına)  YAPILACAKTIR.

MALATYA KORUCU ALIMI

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak yada 21/2/1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak. (Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır.)
 4. En az İlkokul mezunu olmak
 5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak
 6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak, satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.
 11. Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 12. Siyasi parti üyesi olmamak.
 13. Köy / mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 14. Terör örgütleri ile örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
 16. Güvenlik Soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Darende, Doğanyol ilçelerine 1 'er korucu alınıyor. Diğer ilçelerin de korucu alımları için ilçe jandarma komutanlıklarına müracaat edin.

TÜM KAMU İLANLARINDAN, MSB VE JANDARMA ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
isimsiz 2019-08-03 14:27:49

bingöl ılıclarda koruyucu alımı bekliyoruz saygılar

Avatar
Ahmet 2019-08-03 16:33:55

Kahramanmaraş onikisubat ilçesine de istiyoruz sn bakanım niye alım yapılmıyor bir açıklama yaparsanız sevinirim saygılarımla arz ederim teşekkürler

Avatar
Serhat 2019-08-03 15:11:27

Mardinde alim ne zaman başlayacak

Avatar
Mehmet 2019-08-03 15:24:58

Hatay merkez dag bölgelerinede bekliyoruz sayın bakanım

Avatar
Tuzlucanin koyunden 2019-08-03 19:13:36

Ne zeman güvenlik köy korucu Kadro gelecek

Avatar
Mustafa 2019-08-03 19:50:34

HAKKIMIZ YENDİ SAYIN YETKİLİLER.
HER AŞAMAYI GEÇİP. SAĞLIKTAN BİZİM GİBİ GENÇLERİ BIRAKTILAR. İKİ CİHANDA DA HAKKIMIZ VARSA BİZİ ELEYEN DOKTORLARA HAKKIMIZ HARAM OLSUN.!

Avatar
Zübeyde 2019-08-03 19:57:39

Hep erkek bıktık kızlar eşek başımı

Avatar
Engin 2019-08-03 12:38:15

Iğdır merkez alım olsun artık arz ederiz